carry trade là gì

  1. Chủ đề

    Tổng kết : Carry trade

    Duonghuy, 21/8/16
  2. Chủ đề

    Carry trade là gì?

    Duonghuy, 21/8/16