1. Những Broker có đòn bẩy cao nhất thị trường Forex hiện nay

  Những Broker có đòn bẩy cao nhất thị trường Forex hiện nay

  Thảo luận trong 'Trao Đổi về Broker - IB' bắt đầu bởi Duonghuy, 28/8/16.. Trả lời: 0, lượt xem: 378.

  Duonghuy Duonghuy

  Nếu bạn muốn trade với những Broker có mức đòn bẩy lớn khủng khiếp thì danh sách dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số lựa chọn.


  Danh sách này bao gồm các Broker có đòn bẩy từ 1 : 1000 đến 1 : 3000


  BrokerĐòn bẩy
  tối đa
  Ký quỹ
  tối thiểu
  Mức cảnh báo
  Margin Call (%)
  Mức đóng lệnh
  Stop Out (%)
  Hình thức BrokerThuộc tổ chức
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 300015030STP & Market makerKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 20001002520STPFSA St.Vincent
  & Grenadines
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 200016030ECN/STP & Market makerCySEC; IFSC Belize
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 200011010ECN/STP & Market makerKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 2000130-10020-50ECN/STP & STP
  & Market maker
  FSC Belize
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000540-8020-50ECN/STP & DMA/STP
  & STP
  CySEC; IFSC Belize
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10001ECN/STP & Market makerKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000505020ECN/STPKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000102520ECN/STP & STPKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100014020DMA/STP & STPIFSC, CRFIN Nga
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10001010020STPKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10001000035STP & Market makerCySEC
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10001005030STP & Market makerKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000150-10040-60DMA/STP & STP
  & Market maker
  FSC của BVI
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100013010STP & Market makerCySEC
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000530-5010-25ECN/STP & STPIFSC Belize
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000110020ECN/STP & STP
  & Market maker
  Không
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10002000STPKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10001100-12050-80ECN/STP & DMA/STPKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10001012020DMA/STP & STPKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10002010020ECN/STP & STPCySEC
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000540-5010-20STPCySEC
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10002008030STPSVGFSA
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100010100100STPFSC của BVI
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100013010STPFFMS Nga
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000105020-50DMA/STP & STPKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000505020STPKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100010010050ECN/STP & STP
  & Market maker
  CySEC
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10001002010ECN/STP & STPIFSC Belize
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100013030ECN/STP & STPIFSC Belize
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100015025Market MakerFSC BVI
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100014020ECN/STP & STPCySEC
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100010010STPKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000140-6010-40ECN/STP & STP
  & Market maker
  CySEC, IFSC Belize
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100014030Market MakerIFSC Belize
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 1000100150100ECN/STP & STPKhông
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 100014040ECN/STP & DMA/STP
  & Market maker
  Không
  Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để thấy link download 10001008070ECN/STP & STPKhông
   
  Đang tải...
Đang tải...