Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

Thảo luận trong 'Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa' bắt đầu bởi SignalCenter, 12/06/2020.

 1. PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 12.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 0.6900
  Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6815 & 0.6785
  Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6925 & 0.6960

  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0612.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 12.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 1.2655
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2550 & 1.2515
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2705 & 1.2750

  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0612.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 12.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 1.1330
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1280 & 1.1260
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1355 & 1.1385

  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0612.gif

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 12.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 107.10
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.55 & 106.30
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.45 & 107.85
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0612.gif
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 12.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 1735.00
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1719.00 & 1707.75
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1744.75 & 1754.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0612.gif
  Nguồn : tradehay.com
   

  Giới thiệu sách Trading hay
  Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

  Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
  Lưu
  Minhtuan27591 bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 12/06/2020
  Đang tải...
 2. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 15.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 0.6880
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6795 & 0.6755
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6910 & 0.6950
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0615.gif

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 15.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 1.2545
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2450 & 1.2410
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2600 & 1.2650
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0615.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 15.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 1.1275
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1205 & 1.1180
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1300 & 1.1325
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0615.gif  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 15.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 107.10
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.60 & 107.85
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng Pivot, mục tiêu 106.85 & 106.55
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0615.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 15.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 1727.00
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1744.75 & 1754.00
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1719 & 1707.75


  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0615.gif

  Nguồn www.tradehay.com
   
 3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 16.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 0.6855
  Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6950 & 0.6995
  Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6820 & 0.6775
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0616.gif

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 16.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 1.2525
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2650 & 1.2705
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2495 & 1.2450
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0616.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 16.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 1.1265
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1335 & 1.1365
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1240 & 1.1210
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0616.gif  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 16.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 107.55
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.95 & 106.55
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.85 & 108.20
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0616.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 16.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 1717.50
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1735.00 & 1744.75
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1711.25 & 1703.75
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0616.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 4. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 17.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6925
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6830 & 0.6775
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6975 & 0.7020
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/au0617.gif  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 17.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2625
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2550 & 1.2505
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2685 & 1.2740
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/gu0617.gif  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 17.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1295
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1225 & 1.1210
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1325 & 1.1355
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/eu0617.gif  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 17.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.50
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.00 & 106.80
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.65 & 107.85
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/uj0617.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 17.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1732.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1716.50 & 1711.50
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1740.00 & 1745.50

  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/gold0617.gif

  Nguồn www.tradehay.com
   
  N.Tran.DiepDiep bài này.
 5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 18.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6865
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 1732.75 & 1739.25
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1712.50 & 1703.75
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0618.gif  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 18.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2565
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2505 & 1.2480
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng Pivot, mục tiêu 1.2595 & 1.2625
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0618.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 18.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1255
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1205 & 1.1180
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1290 & 1.1320
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0618.gif  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 18.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.30
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.95 & 106.75
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.45 & 107.65
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0618.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 18.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1720.50
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1732.75 & 1739.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1712.50 & 1703.75
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0618.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 6. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 19.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6830
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6875 & 0.6900
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6795 & 0.6770
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0619.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 19.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2470
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2360 & 1.2320
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2510 & 1.2560
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0619.gif  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 19.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1230
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1185 & 1.1160
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1260 & 1.1290
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0619.gif  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 19.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot:
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.65 & 106.45
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.30 & 107.45
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0619.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 19.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1728.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1716.50 & 1709.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1732.75 & 1737.50
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0619.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 7. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 22.06.2020

  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6875
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6825 & 0.6795
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6910 & 0.6945
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0622.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 22.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2410
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2320 & 1.2285
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2455 & 1.2505
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0622.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 22.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1215
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1165 & 1.1140
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1255 & 1.1290
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0622.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 22.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.05
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.65 & 106.50
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.15 & 107.30
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0622.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 22.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1731.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1745.25 & 1753.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1725.50 & 1719.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0622.gif

  Nguồn www.tradehay.com
   
 8. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 23.06.2020

  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6870
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6945 & 0.6975
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6835 & 0.6805
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0623.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 23.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.2420
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2505 & 1.2550
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2380 & 1.2340
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0623.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 23.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.1225
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1290 & 1.1315
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1195 & 1.1170
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0623.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 23.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.65 & 106.50
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.15 & 107.30
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0623.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 23.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1743.25
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1763.50 & 1774.75
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1732.75 & 1725.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0623.gif  Nguồn www.tradehay.com
   
 9. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 24.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6950
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6910 & 0.6890
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6975 & 0.7000
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0624.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 24.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.2470
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2560 & 1.2590
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2430 & 1.2400


  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0624.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 24.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1345
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1280 & 1.1255
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1375 & 1.1400
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0624.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 24.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 106.25
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 106.70 & 106.95
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 106.05 & 105.80
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0624.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 24.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1756.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1777.25 & 1782.75
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1745.25 & 1737.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0624.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
  MS PHẠM SỢI bài này.
 10. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 25.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6860
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6895 & 0.6920
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6835 & 0.6805
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0625.gif  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 25.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2465
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2390 & 1.2360
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2510 & 1.2540
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0625.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 25.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1280
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1240 & 1.1220
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1305 & 1.1325


  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0625.gif
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 25.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 106.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.20 & 107.35
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.55 & 106.35
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0625.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 25.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1771.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1758.75 & 1752.00
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1779.25 & 1787.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0625.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
  Dunghy bài này.
 11. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 26.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6890
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6845 & 0.6825
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6920 & 0.6945
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0626.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 26.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2435
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2390 & 1.2365
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2465 & 1.2495
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0626.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 26.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1235
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1190 & 1.1165
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1255 & 1.1280
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0626.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 26.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 107.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.45 & 107.65
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.80 & 106.65
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0626.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 26.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1766.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1753.50 & 1745.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1773.50 & 1779.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0626.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
  Dunghy bài này.
 12. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 29.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6850
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6895 & 0.6920
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6825 & 0.6805
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0629.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 29.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2370
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2310 & 1.2275
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2405 & 1.2435
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0629.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 29.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.1205
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1240 & 1.1260
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1190 & 1.1170
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0629.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 29.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 107.05
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.45 & 107.65
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.85 & 106.65
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0629.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 29.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1762.25
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1773.50 & 1779.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1757.75 & 1753.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0629.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 13. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 30.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6870
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6835 & 0.6815
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6895 & 0.6920
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0630.gif  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 30.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2320
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2250 & 1.2220
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2360 & 1.2390
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0630.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 30.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1250
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1215 & 1.1195
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1270 & 1.1285
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0630.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 30.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 107.55
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.90 & 108.10
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.35 & 107.15
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0630.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 30.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1765.25
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1775.75 & 1779.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1758.75 & 1755.0
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0630.gif  Nguồn www.tradehay.com
   
 14. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 01.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6875
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6920 & 0.6935
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6855 & 0.6830
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0701.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 01.07.2020

  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.2345
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2400 & 1.2435
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2310 & 1.227
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0701.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 01.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.1225
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1260 & 1.1275
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1260 & 1.1275
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0701.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 01.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 107.70
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 108.10 & 108.30
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.50 & 107.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0701.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 01.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1775.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1786.00 & 1792.00
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1770.25 & 1764.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0701.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 15. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 03.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6935
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6900 & 0.6880
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6950 & 0.6960
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0703.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 03.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2490
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2450 & 1.2420
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2525 & 1.2545
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0703.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 03.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1245
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1205 & 1.1185
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1260 & 1.1280
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0703.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 03.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.30 & 107.15
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.90 & 108.15
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0703.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 03.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1772.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1779.50 & 1784.00
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1765.75 & 1760.75
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0703.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 16. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 07.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6950
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6985 & 0.7010
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6935 & 0.6920
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0707.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 07.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.2475
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2505 & 1.2520
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2455 & 1.2440
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0707.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 07.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.1295
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1325 & 1.1345
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1280 & 1.1265
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0707.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 07.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.40
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.15 & 107.05
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.50 & 107.60
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0707.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 07.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1779.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1789.00 & 1796.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1773.75 & 1769.50
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0707.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 17. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 08.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6965
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6945 & 0.6930
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6980 & 0.6995
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0708.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 08.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.2540
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2590 & 1.2620
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2515 & 1.2490
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0708.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 08.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1305
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1270 & 1.1250
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1330 & 1.1345
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0708.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 08.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.60
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.40 & 107.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.80 & 107.95
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0708.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 08.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1791.50
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1802.00 & 1807.00
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1786.25 & 1780.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0708.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 18. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 10.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6970
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6945 & 0.6930
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6985 & 0.7000
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0710.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY NGÀY 10.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2635
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2580 & 1.2560
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2665 & 1.2685
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0710.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY NGÀY 10.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1315
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1280 & 1.1260
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1330 & 1.1345
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0710.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY NGÀY 10.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.40
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.10 & 107.00
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.60 & 107.70
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0710.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY NGÀY 10.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1805.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1792.00 & 1787.00
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1812.00 & 1818.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0710.gif

  Nguồn www.tradehay.com
   
  MS PHẠM SỢI bài này.
 19. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 13.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6950
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dươi Pivot , mục tiêu 0.6930 & 0.6920
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6970 & 0.6985
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0713.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 13.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2645
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2605 & 1.2580
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2670 & 1.2690
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0713.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 13.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1315
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1285 & 1.1270
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1330 & 1.1350
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0713.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 13.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 106.95
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.60 & 106.45
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.10 & 107.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0713.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 13.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1802.50
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1793.25 & 1787.00
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1809.00 & 1814.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0713.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
  Paragon bài này.
 20. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 14.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6965
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6940 & 0.6925
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6975 & 0.6990
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0714.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 14.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2595
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2565 & 1.2540
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2625 & 1.2650
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0714.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 14.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.1340
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1375 & 1.1395
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1320 & 1.1300
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0714.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 14.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 107.10
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.40 & 107.60
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.95 & 106.80
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0714.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 14.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1805.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1801.50 & 1797.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1809.25 & 1813.50
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0714.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   

Bình luận mới nhất

 • nguyencuongbk trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,035 Xem / 12 Trả lời
 • Nhân Nguyễn9x trong Trao Đổi về Broker 9,545 Xem / 50 Trả lời
 • chitoan trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 46,758 Xem / 565 Trả lời
 • minhchik3 trong Trao Đổi về Broker 269 Xem / 3 Trả lời
 • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 686 Xem / 7 Trả lời
 • Cao Trường Phát trong Chứng khoán Việt Nam 731 Xem / 9 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Skilling
  BDSwiss
  OlympTrade
  INGOT Brokers
  Novox
  VANTAGE
  LiteForex
  FBS
  AETOS
  TMGM
  HF Markets Ltd
  Tickmill
  Đang tải...
  0