Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

Thảo luận trong 'Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa' bắt đầu bởi SignalCenter, 12/06/2020.

 1. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 01.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7615
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7580 & 0.7560
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7635 & 0.7660
  ammo4me_com_attachments_au040121__171428__9fa85a00c8862f959831682bccbf5259._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 01.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.1745
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1700 & 1.1685
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1760 & 1.1775
  ammo4me_com_attachments_eu040121__171429__9fa85a00c8862f959831682bccbf5259._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 01.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3755
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3810 & 1.3845
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3730 & 1.3705
  ammo4me_com_attachments_gu040121__171430__9fa85a00c8862f959831682bccbf5259._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 01.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 110.50
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.95 & 111.10
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 110.35 & 110.15
  ammo4me_com_attachments_uj040121__171431__9fa85a00c8862f959831682bccbf5259._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 2. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 06.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7830
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7500 & 0.7370
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.8000 & 0.8085
  ammo4me_com_attachments_au040621__171869__d71390e82ae07ebf0d984408c6d47e6a._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 06.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.1950
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1700 & 1.1610
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2030 & 1.2130
  ammo4me_com_attachments_eu040621__171870__d71390e82ae07ebf0d984408c6d47e6a._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 06.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.4000
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3670 & 1.3450
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.4240 & 1.4370
  ammo4me_com_attachments_gu040621__171871__d71390e82ae07ebf0d984408c6d47e6a._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 06.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.4000
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3670 & 1.3450
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.4240 & 1.4370
  ammo4me_com_attachments_uj040621__171872__d71390e82ae07ebf0d984408c6d47e6a._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 3. 6-4-2021

  AU SELL DAILY 0.76497
  EU SELL DAILY 1.18111
  GU SELL DAILY 1.39019
  UJ BUY DAILY 110.222

  AU SELL
  upload_2021-4-6_9-5-23.

  EU SELL
  upload_2021-4-6_9-5-59.

  GU SELL
  upload_2021-4-6_9-14-42.

  UJ BUY
  upload_2021-4-6_9-15-16.
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 06/04/2021
 4. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 07.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7624
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7709
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7587 and 0.7564
  ammo4me_com_attachments_au040721__171933__9da64c10da3a2faec079545da2d91f55._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 07.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.1840
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1900 & 1.1930
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1820 & 1.1800
  ammo4me_com_attachments_eu040721__171934__9da64c10da3a2faec079545da2d91f55._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 07.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.3860
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3800 & 1.3770
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3890 & 1.3920
  ammo4me_com_attachments_gu040721__171935__9da64c10da3a2faec079545da2d91f55._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 07.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 110.10
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.40 & 109.20
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.35 & 110.55
  ammo4me_com_attachments_uj040721__171936__9da64c10da3a2faec079545da2d91f55._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 08 .04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7645
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7590 & 0.7570
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7660 & 0.7675
  ammo4me_com_attachments_au040821__172025__cddadfb6f4bc63fabfc20b1eec6485a2._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 08 .04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.1895
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1850 & 1.1830
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1915 & 1.1930
  ammo4me_com_attachments_eu040821__172026__cddadfb6f4bc63fabfc20b1eec6485a2._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 08 .04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.3790
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3705 & 1.3680
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3815 & 1.3840
  ammo4me_com_attachments_gu040821__172027__cddadfb6f4bc63fabfc20b1eec6485a2._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 08 .04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 109.55
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.10 & 110.30
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.35 & 109.20
  ammo4me_com_attachments_uj040821__172028__cddadfb6f4bc63fabfc20b1eec6485a2._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 6. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 09.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7630
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7675 & 0.7690
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7615 & 0.7600
  ammo4me_com_attachments_au040921__172080__2b5414676e064d20a9778ab9ee1b5c81._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 09.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.1880
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1950 & 1.1970
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1860 & 1.1840
  ammo4me_com_attachments_eu040921__172082__2b5414676e064d20a9778ab9ee1b5c81._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 09.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.3780
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3705 & 1.3680
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3800 & 1.3820
  ammo4me_com_attachments_gu040921__172081__2b5414676e064d20a9778ab9ee1b5c81._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 09.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 109.60
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.00 & 108.80
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 109.75 & 109.95
  ammo4me_com_attachments_uj040921__172083__2b5414676e064d20a9778ab9ee1b5c81._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 7. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 12 .04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7830
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7500 & 0.7370
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.8000 & 0.8085
  ammo4me_com_attachments_au041221__172388__c9ed365f6108d6817b74ac425aa4d4ce._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 12 .04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.1950
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1815 & 1.1700
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2030 & 1.2130
  ammo4me_com_attachments_eu041221__172389__c9ed365f6108d6817b74ac425aa4d4ce._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 12 .04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.4000
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3450 & 1.3260
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.4240 & 1.4370
  ammo4me_com_attachments_gu041221__172390__c9ed365f6108d6817b74ac425aa4d4ce._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 12 .04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 108.30
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 111.35 & 112.50
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.00 & 106.10
  ammo4me_com_attachments_uj041221__172391__c9ed365f6108d6817b74ac425aa4d4ce._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 8. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 13.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7600
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7645 & 0.7660
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7585 & 0.7570
  ammo4me_com_attachments_au041321__172459__fe3779b2a810a34b071c2150425490c5._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 13.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.1890
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1940 & 1.1960
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1870 & 1.1850
  ammo4me_com_attachments_eu041321__172460__fe3779b2a810a34b071c2150425490c5._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 13.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3710
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3775 & 1.3810
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3690 & 1.3670
  ammo4me_com_attachments_gu041321__172461__fe3779b2a810a34b071c2150425490c5._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 13.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 109.60
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.20 & 108.95
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 109.75 & 109.95
  ammo4me_com_attachments_uj041321__172462__fe3779b2a810a34b071c2150425490c5._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 13.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1739.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1727.00 & 1721.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1745.00 & 1749.00
  ammo4me_com_attachments_gold041321__172463__fe3779b2a810a34b071c2150425490c5._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 9. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 14 .04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7610
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7680 & 0.7700
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7585 & 0.7570
  ammo4me_com_attachments_au041421__172532__ff4742b16e21060fbcd9465befe6e83a._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 14 .04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.1920
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1970 & 1.1990
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1900 & 1.1880
  ammo4me_com_attachments_eu041421__172537__ff4742b16e21060fbcd9465befe6e83a._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 14 .04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3730
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3775 & 1.3790
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3710 & 1.3695
  ammo4me_com_attachments_gu041421__172533__ff4742b16e21060fbcd9465befe6e83a._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 14 .04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 109.35
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 108.70 & 108.40
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 109.55 & 109.75
  ammo4me_com_attachments_uj041421__172536__ff4742b16e21060fbcd9465befe6e83a._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 14 .04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1736.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1753.00 & 1758.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1729.00 & 1723.00
  ammo4me_com_attachments_gold041421__172535__ff4742b16e21060fbcd9465befe6e83a._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 10. 14/4/2021 UJ SELL 108.831
  upload_2021-4-14_8-19-37.
   
 11. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 15.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7680
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7760 & 0.7780
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7660 & 0.7640
  ammo4me_com_attachments_au041521__172622__50dc934176e47a052618d5374c5e4f79._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 15.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.1950
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2000 & 1.2030
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1930 & 1.1910
  ammo4me_com_attachments_eu041521__172623__50dc934176e47a052618d5374c5e4f79._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 15.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3750
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3805 & 1.3825
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3730 & 1.3710
  ammo4me_com_attachments_gu041521__172624__50dc934176e47a052618d5374c5e4f79._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 15.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 109.10
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 108.70 & 108.50
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 109.30 & 109.50
  ammo4me_com_attachments_uj041521__172625__50dc934176e47a052618d5374c5e4f79._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 15.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1741.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1731.00 & 1723.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1749.00 & 1753.00
  ammo4me_com_attachments_gold041521__172627__50dc934176e47a052618d5374c5e4f79._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 12. - Update sell UJ 108.831 hôm qua: hòa vốn, tiếp tục giữ lệnh
  upload_2021-4-15_8-8-37.
   
 13. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 16.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7720
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7780 & 0.7800
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7700 & 0.7680
  ammo4me_com_attachments_au041621__172696__86a045883d00e19d471c253c6abfed5b._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 16.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.1990
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1950 & 1.1930
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2010 & 1.2030
  ammo4me_com_attachments_eu041621__172697__86a045883d00e19d471c253c6abfed5b._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 16.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3760
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3810 & 1.3825
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3745 & 1.3730
  ammo4me_com_attachments_gu041621__172698__86a045883d00e19d471c253c6abfed5b._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 16.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 108.90
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 108.50 & 108.35
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 109.10 & 109.25
  ammo4me_com_attachments_uj041621__172699__86a045883d00e19d471c253c6abfed5b._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 16.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1700.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1795.00 & 1835.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1675.00 & 1640.00
  ammo4me_com_attachments_gold041621__172701__86a045883d00e19d471c253c6abfed5b._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 14. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 19.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7745
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7700 & 0.7680
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7760 & 0.7775
  ammo4me_com_attachments_au041921__172963__7de623aa577c46fd546da9654fd85b70._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 19.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.1990
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1950 & 1.1930
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2010 & 1.2030
  ammo4me_com_attachments_eu041921__172964__7de623aa577c46fd546da9654fd85b70._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 19.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3790
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3860 & 1.3880
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3765 & 1.3740
  ammo4me_com_attachments_gu041921__172965__7de623aa577c46fd546da9654fd85b70._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 19.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 108.95
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 108.50 & 108.35
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.10 & 109.25
  ammo4me_com_attachments_uj041921__172966__7de623aa577c46fd546da9654fd85b70._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 19.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1766.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1784.00 & 1796
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1759.00 & 1749.00
  ammo4me_com_attachments_gold041921__172967__7de623aa577c46fd546da9654fd85b70._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 15. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 20.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7740
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7785 & 0.7810
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7720 & 0.7700
  ammo4me_com_attachments_au042021__173063__d5ebdb5b6ed76f3e705bba16e44d92ab._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 20.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2010
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2075 & 1.2100
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1985 & 1.1960
  ammo4me_com_attachments_eu042021__173064__d5ebdb5b6ed76f3e705bba16e44d92ab._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 20.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3920
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.4020 & 1.4070
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3880 & 1.3840
  ammo4me_com_attachments_gu042021__173065__d5ebdb5b6ed76f3e705bba16e44d92ab._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 20.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 108.40
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.85 & 107.70
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 108.60 & 108.80
  ammo4me_com_attachments_uj042021__173066__d5ebdb5b6ed76f3e705bba16e44d92ab._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 20.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1783.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1759.00 & 1749.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1790.00 & 1800.00
  ammo4me_com_attachments_gold042021__173067__d5ebdb5b6ed76f3e705bba16e44d92ab._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 16. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 21.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7760
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7700 & 0.7670
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7785 & 0.7815
  ammo4me_com_attachments_au042121__173190__440653c42892f1abba7769c18e03d0ed._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 21.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.2060
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2010 & 1.1990
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2080 & 1.2100
  ammo4me_com_attachments_eu042121__173191__440653c42892f1abba7769c18e03d0ed._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 21.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.3975
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3900 & 1.3870
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.4010 & 1.4040
  ammo4me_com_attachments_gu042121__173192__440653c42892f1abba7769c18e03d0ed._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 21.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 108.30
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.95 & 107.75
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 108.55 & 108.80
  ammo4me_com_attachments_uj042121__173193__440653c42892f1abba7769c18e03d0ed._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 21.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1783.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1766.00 & 1759.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1790.00 & 1800.00
  ammo4me_com_attachments_gold042121__173194__440653c42892f1abba7769c18e03d0ed._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 17. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 22.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7720
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7785 & 0.7815
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7700 & 0.7680
  ammo4me_com_attachments_au042221__173278__3c83f2bf9a5f46299f56e87bcf3d962c._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 22.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2015
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2060 & 1.2080
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2000 & 1.1985
  ammo4me_com_attachments_eu042221__173279__3c83f2bf9a5f46299f56e87bcf3d962c._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 22.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3900
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3960 & 1.3980
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3885 & 1.3870
  ammo4me_com_attachments_gu042221__173280__3c83f2bf9a5f46299f56e87bcf3d962c._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 22.04.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 108.25
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.85 & 107.70
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 108.40 & 108.55
  ammo4me_com_attachments_uj042221__173281__3c83f2bf9a5f46299f56e87bcf3d962c._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 22.04.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1782.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1806.00 & 1817.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1775.00 & 1766.00
  ammo4me_com_attachments_gold042221__173282__3c83f2bf9a5f46299f56e87bcf3d962c._.
  Nguồn www.tradehay.com
   

Bình luận mới nhất

 • chitoan trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 6,034 Xem / 163 Trả lời
 • chitoan trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 4,746 Xem / 60 Trả lời
 • chitoan trong Chứng khoán Quốc tế 3,114 Xem / 62 Trả lời
 • Jewel Nguyen trong Hệ thống giao dịch 217 Xem / 16 Trả lời
 • Đắc Lộc 88 trong Hệ thống giao dịch 7,258 Xem / 113 Trả lời
 • Zactini trong Chuyện bên lề 259 Xem / 1 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...
  0