Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

Thảo luận trong 'Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa' bắt đầu bởi SignalCenter, 12/06/2020.

 1. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 31.12.2020
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7420
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7880 & 0.7990
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7250 & 0.7130
  ammo4me_com_attachments_au1231__164828__0e8c503fafa56d12b6a7fa18a08d31e2._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 31.12.2020
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2270
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2320 & 1.2340
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2250 & 1.2235
  ammo4me_com_attachments_eu1231__164829__0e8c503fafa56d12b6a7fa18a08d31e2._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 31.12.2020
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3570
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3670 & 1.3700
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3545 & 1.3525
  ammo4me_com_attachments_gu1231__164830__0e8c503fafa56d12b6a7fa18a08d31e2._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 31.12.2020
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 103.35
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 102.95 & 102.70
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.55 & 103.75
  ammo4me_com_attachments_uj1231__164831__0e8c503fafa56d12b6a7fa18a08d31e2._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 31.12.2020
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1882.25
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1894.00 & 1900.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1875.75 & 1869.00
  ammo4me_com_attachments_gold1231__164832__0e8c503fafa56d12b6a7fa18a08d31e2._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
  N.Tran.DiepDiep bài này.
 2. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 04.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7480
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7880 & 0.7990
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7345 & 0.7250
  ammo4me_com_attachments_au0104__165096__76497b600a717b272e8890878c490dca._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 04.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2050
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2410 & 1.2550
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1925 & 1.1745
  ammo4me_com_attachments_eu0104__165097__76497b600a717b272e8890878c490dca._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 04.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3350
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3750 & 1.4000
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3130 & 1.2910
  ammo4me_com_attachments_gu0104__165098__76497b600a717b272e8890878c490dca._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 04.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 104.70
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 102.40 & 101.15
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 105.65 & 106.50
  ammo4me_com_attachments_uj0104__165099__76497b600a717b272e8890878c490dca._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
  Đô nan chăm bài này.
 3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 05.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7700
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7640 & 0.7620
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7720 & 0.7740
  ammo4me_com_attachments_au0105__165138__b0044eb10907b129016dfedc106fbaaf._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 05.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.2285
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2230 & 1.2205
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2310 & 1.2330
  ammo4me_com_attachments_eu0105__165139__b0044eb10907b129016dfedc106fbaaf._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 05.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.3610
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3540 & 1.3490
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3640 & 1.3670
  ammo4me_com_attachments_gu0105__165141__b0044eb10907b129016dfedc106fbaaf._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 05.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 102.90
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 103.30 & 103.45
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 102.70 & 102.50
  ammo4me_com_attachments_uj0105__165142__b0044eb10907b129016dfedc106fbaaf._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 05.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1924.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1953.00 & 1970.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1913.00 & 1902.25
  ammo4me_com_attachments_gold0105__165143__b0044eb10907b129016dfedc106fbaaf._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
  Đô nan chăm bài này.
 4. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 06.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7725
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7800 & 0.7820
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7690 & 0.7670
  ammo4me_com_attachments_au0106__165176__b373654f5f9d87195723e73153c11f7b._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 06.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2270
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2310 & 1.2330
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2255 & 1.2240
  ammo4me_com_attachments_eu0106__165177__b373654f5f9d87195723e73153c11f7b._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 06.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3590
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3640 & 1.3670
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3560 & 1.3540
  ammo4me_com_attachments_gu0106__165178__b373654f5f9d87195723e73153c11f7b._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 06.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 102.95
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 102.35 & 102.20
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 103.10 & 103.30
  ammo4me_com_attachments_uj0106__165179__b373654f5f9d87195723e73153c11f7b._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 06.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1933.50
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1953.00 & 1965.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1924.00 & 1913.00
  ammo4me_com_attachments_gold0106__165180__b373654f5f9d87195723e73153c11f7b._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 07.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7780
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7840 & 0.7860
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7760 & 0.7730
  ammo4me_com_attachments_au0107__165235__841e50688e44968c8971f4ad901a40a8._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 07.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2295
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2375 & 1.2400
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2265 & 1.2240
  ammo4me_com_attachments_eu0107__165236__841e50688e44968c8971f4ad901a40a8._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 07.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3590
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3640 & 1.3670
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3570 & 1.3540
  ammo4me_com_attachments_gu0107__165237__841e50688e44968c8971f4ad901a40a8._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 07.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 102.85
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.30 & 103.45
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 102.70 & 102.55
  ammo4me_com_attachments_uj0107__165238__841e50688e44968c8971f4ad901a40a8._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 07.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1907.75
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1933.50 & 1945.50
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1899.75 & 1890.00
  ammo4me_com_attachments_gold0107__165239__841e50688e44968c8971f4ad901a40a8._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 6. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 08.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7735
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7790 & 0.7820
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7720 & 0.7700
  ammo4me_com_attachments_au0108__165303__a89f999ce4bf5fbd2dc723e024384bf7._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 08.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2305
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2240 & 1.2210
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2325 & 1.2350
  ammo4me_com_attachments_eu0108__165304__a89f999ce4bf5fbd2dc723e024384bf7._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 08.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3610
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3530 & 1.3500
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3640 & 1.3670
  ammo4me_com_attachments_gu0108__165305__a89f999ce4bf5fbd2dc723e024384bf7._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 08.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 103.45
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 103.95 & 104.25
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.25 & 103.05
  ammo4me_com_attachments_uj0108__165306__a89f999ce4bf5fbd2dc723e024384bf7._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 08.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1927.50
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1907.50 & 1900.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1935.00 & 1946.00
  ammo4me_com_attachments_gold0108__165307__a89f999ce4bf5fbd2dc723e024384bf7._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 7. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 11.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7570
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7880 & 0.7990
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7480 & 0.7345
  ammo4me_com_attachments_au0111__165522__134773a8bd0ec97f76c7f6cc078b5afc._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 11.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.2050
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2410 & 1.2550
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1925 & 1.1745
  ammo4me_com_attachments_eu0111__165523__134773a8bd0ec97f76c7f6cc078b5afc._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 11.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.3350
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3750 & 1.4000
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3130 & 1.2910
  ammo4me_com_attachments_gu0111__165524__134773a8bd0ec97f76c7f6cc078b5afc._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 11.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 103.70
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 104.25 & 104.55
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.40 & 103.10
  ammo4me_com_attachments_uj0111__165525__134773a8bd0ec97f76c7f6cc078b5afc._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 11.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1866.25
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1818.00 & 1800.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1887.00 & 1909.50
  ammo4me_com_attachments_gold0111__165526__134773a8bd0ec97f76c7f6cc078b5afc._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 8. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 12.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7680
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7725 & 0.7745
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7660 & 0.7640
  ammo4me_com_attachments_au0112__165645__2bcfa21a3312d8928f6c1850698b1a54._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 12.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2200
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2130 & 1.2100
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2225 & 1.2250
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 12.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3480
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3540 & 1.3570
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3450 & 1.3425
  ammo4me_com_attachments_gu0112__165646__2bcfa21a3312d8928f6c1850698b1a54._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 12.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 104.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 104.40 & 104.55
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 103.80 & 103.60
  ammo4me_com_attachments_uj0112__165647__2bcfa21a3312d8928f6c1850698b1a54._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 12.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1865.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1816.00 & 1800.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1887.00 & 1904.00
  ammo4me_com_attachments_gold0112__165648__2bcfa21a3312d8928f6c1850698b1a54._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 9. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 13.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7730
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7800 & 0.7820
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7705 & 0.7685
  ammo4me_com_attachments_au0113__165702__a926d204ebc2ddaf2d074e13ef36ee57._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 13.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2165
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2235 & 1.2260
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2135 & 1.2112
  ammo4me_com_attachments_eu0113__165703__a926d204ebc2ddaf2d074e13ef36ee57._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 13.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3585
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3700 & 1.3770
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3535 & 1.3500
  ammo4me_com_attachments_gu0113__165704__a926d204ebc2ddaf2d074e13ef36ee57._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 13.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 104.10
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.50 & 103.25
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 104.25 & 104.40
  ammo4me_com_attachments_uj0113__165705__a926d204ebc2ddaf2d074e13ef36ee57._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 13.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1863.75
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1829.00 & 1816.25
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1877.00 & 1894.00
  ammo4me_com_attachments_golad0113__165706__a926d204ebc2ddaf2d074e13ef36ee57._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 10. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 14.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7715
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7780 & 0.7800
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7690 & 0.7665
  ammo4me_com_attachments_au0114__165769__c74ea42783563304d244519b1ef633e8._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 14.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2180
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2135 & 1.2115
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2200 & 1.2220
  ammo4me_com_attachments_eu0114__165770__c74ea42783563304d244519b1ef633e8._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 14.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.3665
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3610 & 1.3575
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3700 & 1.3725
  ammo4me_com_attachments_gu0114__165771__c74ea42783563304d244519b1ef633e8._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 14.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 103.70
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 104.10 & 104.25
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.50 & 103.25
  ammo4me_com_attachments_uj0114__165772__c74ea42783563304d244519b1ef633e8._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 14.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1847.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1863.75 & 1877.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1837.00 & 1829.00
  ammo4me_com_attachments_gold0114__165773__c74ea42783563304d244519b1ef633e8._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
  Đô nan chăm bài này.
 11. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 15.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7750
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7805 & 0.7820
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7735 & 0.7720
  ammo4me_com_attachments_au0115__165845__3e955ddd666bb8cb46d2dfee31cc6760._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 15.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2130
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2180 & 1.2200
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2110 & 1.2090
  ammo4me_com_attachments_eu0115__165846__3e955ddd666bb8cb46d2dfee31cc6760._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 15.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3655
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3725 & 1.3750
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3635 & 1.3610
  ammo4me_com_attachments_gu0115__165847__3e955ddd666bb8cb46d2dfee31cc6760._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 15.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 104.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.50 & 103.30
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 104.20 & 104.40
  ammo4me_com_attachments_uj0115__165848__3e955ddd666bb8cb46d2dfee31cc6760._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 15.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1836.50
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1855.25 & 1863.75
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1828.00 & 1816.00
  ammo4me_com_attachments_gold0115__165849__3e955ddd666bb8cb46d2dfee31cc6760._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 12. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 18.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7730
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7665 & 0.7640
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7750 & 0.7775
  ammo4me_com_attachments_au0118__166021__076a49f3da94ee5afc9346230eaa7ed6._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 18.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.2110
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2040 & 1.2020
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2130 & 1.2150
  ammo4me_com_attachments_eu0118__166022__076a49f3da94ee5afc9346230eaa7ed6._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 18.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3625
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3550 & 1.3530
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3660 & 1.3700
  ammo4me_com_attachments_gu0118__166023__076a49f3da94ee5afc9346230eaa7ed6._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 18.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 103.65
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 104.00 & 104.20
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.50 & 103.30
  ammo4me_com_attachments_uj0118__166024__076a49f3da94ee5afc9346230eaa7ed6._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 18.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1837.25
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1822.50 & 1816.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1846.00 & 1857.00
  ammo4me_com_attachments_gold0118__166025__076a49f3da94ee5afc9346230eaa7ed6._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 13. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 19.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7660
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7710 & 0.7730
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7640 & 0.7620
  ammo4me_com_attachments_au0119__166070__33d1d9530b02d5fd8ef4b4a8ce5bb0cc._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 19.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2055
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2100 & 1.2115
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2040 & 1.2020
  ammo4me_com_attachments_eu0119__166071__33d1d9530b02d5fd8ef4b4a8ce5bb0cc._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 19.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3555
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3600 & 1.3620
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3535 & 1.3520
  ammo4me_com_attachments_gu0119__166072__33d1d9530b02d5fd8ef4b4a8ce5bb0cc._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 19.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 103.85
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.55 & 103.40
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 104.00 & 104.15
  ammo4me_com_attachments_uj0119__166073__33d1d9530b02d5fd8ef4b4a8ce5bb0cc._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 19.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1825.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1845.00 & 1857.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1816.00 & 1810.00
  ammo4me_com_attachments_gold0119__166074__33d1d9530b02d5fd8ef4b4a8ce5bb0cc._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 14. Chỉ có TP ko có entry SL j vậy thớt.
   
 15. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 20.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7680
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7745 & 0.7770
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7655 & 0.7635
  ammo4me_com_attachments_au0120__166147__8fe3b2d1ebcb4f924bc94bc88967ee70._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 20.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2110
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2160 & 1.2180
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2090 & 1.2070
  ammo4me_com_attachments_eu0120__166148__8fe3b2d1ebcb4f924bc94bc88967ee70._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 20.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3600
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3670 & 1.3700
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3580 & 1.3555
  ammo4me_com_attachments_gu0120__166149__8fe3b2d1ebcb4f924bc94bc88967ee70._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 20.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 104.10
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.60 & 103.40
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 104.25 & 104.40
  ammo4me_com_attachments_uj0120__166150__8fe3b2d1ebcb4f924bc94bc88967ee70._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 20.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1845.50
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1829.00 & 1823.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1857.00 & 1865.00
  ammo4me_com_attachments_gold0120__166151__8fe3b2d1ebcb4f924bc94bc88967ee70._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 16. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 21.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7720
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7780 & 0.7805
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7700 & 0.7685
  ammo4me_com_attachments_au0121__166192__90e3d76b1e76c4450b1cca23ac00b857._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 21.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2090
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2140 & 1.2160
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2040 and 1.2022
  ammo4me_com_attachments_eu0121__166193__90e3d76b1e76c4450b1cca23ac00b857._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 21.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3635
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3700 & 1.3720
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3620 & 1.3600
  ammo4me_com_attachments_gu0121__166194__90e3d76b1e76c4450b1cca23ac00b857._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 21.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 103.80
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.30 & 103.10
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 103.95 & 104.10
  ammo4me_com_attachments_uj0121__166195__90e3d76b1e76c4450b1cca23ac00b857._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 21.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1850.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1877.00 & 1889.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1839.50 & 1832.00
  ammo4me_com_attachments_gold0121__166196__90e3d76b1e76c4450b1cca23ac00b857._.
  Nguồn www.tradehay.com
   
 17. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 22.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.7780
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7740 & 0.7720
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7800 & 0.7820
  ammo4me_com_attachments_au0122__166269__9d3711f1cd740ad0be41fb1ffc0bf6a4._.
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 22.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.2135
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2200 & 1.2220
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2115 & 1.2100
  ammo4me_com_attachments_eu0122__166270__9d3711f1cd740ad0be41fb1ffc0bf6a4._.
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 22.01.2021
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.3700
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3775 & 1.3800
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3670 & 1.3645
  ammo4me_com_attachments_gu0122__166272__9d3711f1cd740ad0be41fb1ffc0bf6a4._.
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 22.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 103.70
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 103.30 & 103.10
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 103.85 & 104.05
  ammo4me_com_attachments_uj0122__166273__9d3711f1cd740ad0be41fb1ffc0bf6a4._.
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 22.01.2021
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1875.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1857.00 & 1850.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1885.00 & 1894.00
  ammo4me_com_attachments_uj0122__166274__9d3711f1cd740ad0be41fb1ffc0bf6a4._.
  Nguồn www.tradehay.com
   

Bình luận mới nhất

 • Huan2051 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 85,701 Xem / 1,170 Trả lời
 • tuyenhd trong Trao Đổi về Broker 7,281 Xem / 10 Trả lời
 • 123Global Official trong Chứng khoán Quốc tế 542 Xem / 13 Trả lời
 • Hoang2000 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 629,245 Xem / 2,989 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...
  0