Dự đoán xu hướng tiền tệ cùng FxPro.com

Thảo luận trong 'Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa' bắt đầu bởi bryanhuynh, 11/01/2021.

 1. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 09/02/2021  EUR/USD Intraday: xu hướng vẫn tăng.
  Trục Xoay: 1.2065
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1,2065 với mục tiêu ở mức 1,2120 & 1,2140 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1.2065 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.2045 & 1.2020 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI cho thấy động lượng tăng.

  aci3_googleusercontent_com_proxy_QPvVMSymo7Jtd0Wh4lMgZ1zlAMzgr16df5cd9f2cc319ca9bc3b9f944def87.
   
 2. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 17/02/2021  EUR/USD Intraday: chịu áp lực.
  Trục Xoay: 1.2120
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,2120 với mục tiêu ở mức 1,2070 & 1,2050 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1.2120 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 1.2135 & 1.2150 là mục tiêu.
  Nhận xét: miễn là vùng kháng cự 1.2120 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 1.2070 vẫn còn cao.

  aci4_googleusercontent_com_proxy_6T8zcicDI1U8jMngKTNY49Q1tg6PH1d9b782af67c5bba337a3343103d9fce.
   
 3. FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 17/02/2021
  GBP/USD Intraday: ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 1,3910.
  Trục Xoay: 1.3910
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,3910 với mục tiêu ở mức 1,3860 & 1,3845 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1.3910 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.3935 & 1.3955 là mục tiêu.
  Nhận xét: mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục phục hồi kỹ thuật, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn.

  aci5_googleusercontent_com_proxy_rT3KcIUEwEzb_7VjWkEEaIgeWu1nKd0ee85888e5f6e6f55a050fbad9f9531.
   
 4. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 18/02/2021
  EUR/USD Intraday: chịu áp lực.
  Trục Xoay: 1.2060
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,2060 với mục tiêu ở mức 1,2020 & 1,2000 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1.2060 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 1.2085 & 1.2105 là mục tiêu.
  Nhận xét: miễn là vùng kháng cự 1.2060 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 1.2020 vẫn còn cao.

  aci6_googleusercontent_com_proxy_q8qO_vh0aVqRg5dBTQ1EjQlirseRzf76ac9eb1e706edf54eb4e64fbafb091.
   
 5. FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 18/02/2021
  GBP/USD Intraday: giới hạn bởi đường xu hướng tiêu cực.
  Trục Xoay: 1.3875
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,3875 với mục tiêu ở mức 1,3830 & 1,3810 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1.3875 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.3905 & 1.3930 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI cho thấy đà giảm.

  aci3_googleusercontent_com_proxy_RFaeo2_F9WxO6XpmVdYGbUL5htqJR021f3ea82d4b21a8df6704341c2b3db7.
   
 6. FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 18/02/2021


  GBP/JPY intraday: phục hồi lên mức 147,20
  Trục Xoay là 146,35.
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: phục hồi về hướng 147,20.
  Kịch bản thay thế: sự bứt phá xuống mức 146,35 sẽ gọi cho 146,04 và 145,85.
  Nhận xét: chỉ báo RSI dưới 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 146,69 và 146,83).

  aci3_googleusercontent_com_proxy_QkB_Sn4OGdeJr1__8SeefvJlMMfhX10ceb94d1aa541d298d03bd44baf51ac.
   
 7. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 18/02/2021  EUR/JPY intraday:
  phục hồi lên 127,96
  Trục xoay là 127,17.
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: phục hồi về hướng 127,96.
  Kịch bản thay thế: sự bứt phá xuống của 127,17 sẽ gọi cho 126,88 và 126,71.
  Nhận xét: chỉ báo RSI dưới 50. MACD là tiêu cực và nằm trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 127,46 và 127,65).

  aci3_googleusercontent_com_proxy_1cIm6lMNb4Pnmn6NVhmcDFTiwLBkR3e337b2b1896c6377a993c3b53dd0d55.
   
 8. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 19/02/2021
  EUR/USD intraday: xu hướng gia tăng cao.
  Điểm xoay: 1,2075
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2075 với mục tiêu 1,2120 & 1,2140.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2075, có thể tới 1,2060 & 1,2045.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

  aci6_googleusercontent_com_proxy_TPLUYQaOtVwaNd1DZQJbm4gTC78f5790b30af5ae1a58ed218a435071ea9c3.
   
 9. FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 19/02/2021  GBP/USD intraday: xu hướng gia tăng cao.
  Điểm xoay: 1,3925
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3925 với mục tiêu 1,4000 & 1,4025.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3925, có thể tới 1,3900 & 1,3875.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
  aci5_googleusercontent_com_proxy_2c4lNmlayLXCBG8iFeoMwpv_gLL0Uf154c623c002726e79c72b1e110a3fad.
   
 10. FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 19/02/2021  GBP/JPY intraday: mục tiêu 146,88.
  Trục Xoay: 147,81.
  Khuyến nghị : mục tiêu 146,88.
  Kịch bản thay thế: tăng phá vỡ mức 147,81, sẽ kỳ vọng 148,12 và 148,30.
  Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 147,60 và 147,34)
  aci3_googleusercontent_com_proxy_N7l1_t_P7OIoMKFXTBbqQvCWvSPVC003f324527443ef7f6d725e493647a33.
   
 11. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 19/02/2021  EUR/JPY intraday: khi 127,48 là điểm hỗ trợ, trông chờ 128,29.
  Điểm trục của chúng tôi tại 127,48.
  Khuyến nghị : khi 127,48 là điểm hỗ trợ, trông chờ 128,29.
  Kịch bản thay thế: dưới 127,48, kỳ vọng 127,19 và 127,02.
  Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 127,75 và 127,66)
  aci3_googleusercontent_com_proxy_o8tIenJMlptGJM6afs_oS0Uxn7o9reb9126e16e010087a74b767996607b5c.
   
 12. FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 22/02/2021  GBP/USD intraday: thận trọng.
  Điểm xoay: 1,4000
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,4000 với mục tiêu 1,4055 & 1,4080.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,4000, có thể tới 1,3975 & 1,3950.
  Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,4000 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
  aci4_googleusercontent_com_proxy_JWz_YwBCE04mLyM3BnnQ7g2O40pS910c3a06c320818edb955764e4e7eabe6.
   
 13. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 22/02/2021  EUR/USD intraday: dưới áp lực.
  Điểm xoay: 1,2145
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2145 với mục tiêu 1,2100 & 1,2080.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2145, có thể tới 1,2170 & 1,2190.
  Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,2145 khả năng quay về 1,2100 là rất lớn.

  aci4_googleusercontent_com_proxy_F7Xd4oHu30Vus8DZxFq0XYEhDAv7N8b9f4a6fb66ad409be492354ea34d59e.
   
 14. FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 22/02/2021  GBP/JPY intraday: xu hướng tăng lấn át khi 147,83 hỗ trợ.
  Điểm trục của chúng tôi tại 147,83.
  Khuyến nghị : xu hướng tăng lấn át khi 147,83 hỗ trợ.
  Kịch bản thay thế: dưới 147,83, kỳ vọng 147,52 và 147,33.
  Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 147,96 và 147,78)

  aci3_googleusercontent_com_proxy_pzza_IlAzThgn4ewGw0kvMAhNEi3i533a302cf2c11636ab1e6cf1f6897109.
   
 15. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 22/02/2021  EUR/JPY intraday: xu hướng tăng lấn át khi 127,78 hỗ trợ.
  Điểm trục của chúng tôi tại 127,78.
  Khuyến nghị : xu hướng tăng lấn át khi 127,78 hỗ trợ.
  Kịch bản thay thế: giảm phá vỡ mức 127,78, sẽ kỳ vọng 127,49 và 127,32.
  Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 127,92 và 127,89)

  aci6_googleusercontent_com_proxy_J8l_gDOcPlE9_yFcSFil3Y1gfN0Qz8092ede5fc8e430825ecb6e960fa32be.
   
 16. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 23/02/2021
  EUR/USD intraday: xu hướng gia tăng cao.
  Điểm xoay: 1,2135
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2135 với mục tiêu 1,2190 & 1,2215.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2135, có thể tới 1,2110 & 1,2090.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

  aci4_googleusercontent_com_proxy_EgX3CNQIjzyllGN55gZLZdyktYKAJ43234e1b6d8b68f9e3f41a4dfe9f1461.
   
 17. FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 23/02/2021  GBP/USD intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,4040.
  Điểm xoay: 1,4040
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,4040 với mục tiêu 1,4100 & 1,4120.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,4040, có thể tới 1,4015 & 1,3980.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
  aci4_googleusercontent_com_proxy_0Sm1vegsWayepVvUA2UDapMtBvSvR294d74db37c1b0e9e02107edb939beec.
   
 18. FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 23/02/2021  GBP/JPY intraday: hồi phục ngắn hạn.
  Điểm xoay: 147,49.
  Khuyến nghị : hồi phục ngắn hạn.
  Kịch bản thay thế: giảm phá vỡ mức 147,49, sẽ kỳ vọng 147,17 và 146,99.
  Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 147,78 và 147,90)
  aci5_googleusercontent_com_proxy_3SK3OlXYVNfyrAXXORxvxdJtFBSHY871466d112b8fbed231c5bc1721d5409.
   
 19. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 23/02/2021  EUR/JPY intraday: hồi phục ngắn hạn.
  Điểm xoay: 127,50.
  Khuyến nghị : hồi phục ngắn hạn.
  Kịch bản thay thế: giảm phá vỡ mức 127,50, sẽ kỳ vọng 127,21 và 127,04.
  Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 127,74 và 127,87)

  aci3_googleusercontent_com_proxy_UsLiI59sTSD7ob_UX7A7i8Ht6y8EL084cb4dec3118b600abb8b1c1b472979.
   
 20. FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 24/02/2021  EUR/USD intraday: dưới áp lực.
  Điểm xoay: 1,2165
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2165 với mục tiêu 1,2125 & 1,2105.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2165, có thể tới 1,2180 & 1,2200.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
  aci3_googleusercontent_com_proxy_aNGtZXIGklXhpBdYnTXsQIpAkYOSo32aaefc0e4b6829ccce4ae229348659d.
   

Bình luận mới nhất

 • Toilaai trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 3,531 Xem / 84 Trả lời
 • Whis trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 6,558 Xem / 223 Trả lời
 • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 6,609 Xem / 150 Trả lời
 • Nmd trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 1,558 Xem / 4 Trả lời
 • Ngọc huy 8288 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 843,395 Xem / 3,460 Trả lời
 • itigtrader trong Trao Đổi về Broker 25,692 Xem / 329 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...
  0