Dự đoán xu hướng tiền tệ cùng FxPro.com

Thảo luận trong 'Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa' bắt đầu bởi bryanhuynh, 11/01/2021.

 1. FxPro.com : Xu hướng cặp tiền EUR/JPY ngày 08/04/2021


  Điểm xoay: 130,54.

  Mục tiêu đầu tư: Nhược điểm vẫn chiếm ưu thế miễn là 130,54 là kháng cự.

  Kịch bản thay thế: Trên 130,54, tìm 130,85 và 131,04.

  Bình luận:
  RSI dưới 50. MACD là tiêu cực và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Cấu hình là tiêu cực. Hơn nữa, giá đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 130,31 và 130,39).

  acharts.tradingcentral.com_charts_eurjpyjpy210408062616_850x576.
   
 2. FxPro. com : Xu hướng cặp tiền EUR/USD ngày 9/4/2021


  Trục xoay: 1.1925

  Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 1,1925 với mục tiêu ở mức 1,1875 & 1,1860 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế: Trên 1.1925 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.1940 & 1.1955 là mục tiêu.

  Nhận xét: RSI cho thấy đà giảm.
  aci3_googleusercontent_com_proxy_gkMEQtxtBSX_YYc7IOXnV4Q91Qqvub8b7eeae1289d5824b5e00161d9d526b.
   
 3. FxPro.com : Xu hướng cặp tiền USD/CAD ngày 13/04/2021


  Trục xoay: 1.2535

  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế mua trên 1,2535 với mục tiêu ở mức 1,2590 & 1,2610 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:
  Dưới 1,2535 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1,2520 & 1,2500 làm mục tiêu.

  Bình luận:
  RSI ủng hộ việc tăng giá hơn nữa. acharts.tradingcentral.com_charts_86_20210413015924_850x576.
   
 4. FxPro.com : Xu hướng cặp tiền AUD/USD ngày 13/04/2021


  Trục xoay: 0,7600

  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế mua trên 0,7600 với mục tiêu ở mức 0,7645 & 0,7660 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:
  Dưới 0,7600 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7585 & 0,7570 là mục tiêu.

  Bình luận:
  RSI kêu gọi một sự phục hồi.
  acharts.tradingcentral.com_charts_73_20210413015632_850x576.
   
 5. FxPro.com : Xu hướng cặp tiền EUR/USD trong ngày 13/04/2021


  Trục xoay: 1.1890

  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế mua trên 1,1890 với mục tiêu ở mức 1,1940 & 1,1960 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:
  Dưới 1.1890 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.1870 & 1.1850 là mục tiêu.

  Bình luận:
  RSI kêu gọi một nỗ lực mới. acharts.tradingcentral.com_charts_74_20210413014247_850x576.
   
 6. FxPro.com : USD/CHF trong ngày 14/04/2021 có thể giảm 12-32 PIPS xuống 0,9165


  Trục xoay: 0,9225

  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế bán dưới 0,9225 với mục tiêu là 0,9185 & 0,9165 được mở rộng.

  Kịch bản thay thế:
  Trên 0,9225 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 0,9245 & 0,9260.

  Bình luận:
  Dự phá vỡ dưới 0,9185 sẽ kích hoạt mức giảm xuống 0,9165.
  acharts.tradingcentral.com_charts_77_20210414052658_850x576.
   
 7. FxPro.com : AUD/USD trong ngày có thể tăng thêm 18-38 PIPS


  Trục xoay: 0,7630

  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế mua trên 0,7630 với mục tiêu là 0,7675 & 0,7695 khi mở rộng.

  Kịch bản thay thế:
  Dưới 0,7630 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7610 & 0,7590 là mục tiêu.

  Bình luận:
  RSI kêu gọi một nỗ lực mới. acharts.tradingcentral.com_charts_73_20210414052910_850x576.
   
 8. FxPro.com : USD / CAD Trong ngày có thể giảm 21-41 mức kháng cự quan trọng PIPS ở mức 1,2560  Trục xoay: 1.2560

  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế bán dưới 1,2560 với mục tiêu ở mức 1,2520 & 1,2500 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:
  Trên 1,2560 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1,2580 & 1,2600 là mục tiêu.

  Bình luận:
  Miễn là vùng kháng cự 1.2560 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 1.2520 vẫn ở mức cao. acharts.tradingcentral.com_charts_86_20210414053131_850x576.
   
 9. FxPro.com : USD/CAD trong ngày 15/04/2021 có thể giảm 23-48 PIPS xuống 1,2470


  Trục xoay: 1.2545
  Mục tiêu:
  Các vị thế bán dưới 1,2545 với mục tiêu ở mức 1,2495 & 1,2470 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế:
  Trên 1,2545 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1,2560 & 1,2575 là mục tiêu.
  Bình luận:
  Chỉ báo RSI đang giảm và cho thấy sự sụt giảm tiếp theo.
  acharts.tradingcentral.com_charts_86_20210415015807_850x576.
   
 10. FxPro.com : AUD/USD trong ngày 15/04/2021 có thể tăng thêm 35-55 PIPS


  Trục xoay: 0,7680
  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế mua trên 0,7680 với mục tiêu là 0,7760 & 0,7780 khi mở rộng.
  Kịch bản thay thế:
  Dưới 0,7680 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7660 & 0,7640 là mục tiêu.
  Bình luận:
  Chỉ báo RSI đang tăng và cho thấy sự tiến bộ hơn nữa. acharts.tradingcentral.com_charts_73_20210415015543_850x576.
   
 11. FxPro.com : USD/CHF trong ngày có thể tăng 33-53 PIPS


  Trục xoay: 0.9200
  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế mua trên 0,9200 với mục tiêu là 0,9260 & 0,9280 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế:
  ưới 0,9200 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,9180 & 0,9160 là mục tiêu.
  Bình luận:
  RSI ủng hộ việc tiến xa hơn. acharts.tradingcentral.com_charts_77_20210415015313_850x576.
   
 12. FxPro.com : USD/CAD có thể tăng 17-32 PIPS trong ngày 16/04/2021


  Trục xoay: 1.2525
  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế mua trên 1,2525 với mục tiêu ở mức 1,2560 & 1,2575 khi mở rộng.
  Kịch bản thay thế:
  Dưới 1,2525 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1,2500 & 1,2480 làm mục tiêu.
  Bình luận:
  Mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục hợp nhất, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn. acharts.tradingcentral.com_charts_86_20210416053434_850x576.
   
 13. FxPro.com : AUD/USD có thể giảm 14-34 PIPS ngày 16/04/2021


  Xoay vòng: 0,7760
  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế bán dưới 0,7760 với mục tiêu là 0,7720 & 0,7700 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế:
  Trên 0,7760 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 0,7780 & 0,7800.
  Bình luận:
  Miễn là vùng kháng cự tại 0,7760 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 0,7720 vẫn ở mức cao.

  acharts.tradingcentral.com_charts_73_20210416053228_850x576.
   
 14. FxPro.com : USD/CHF trong ngày có thể tăng 19-34 PIPS


  Trục xoay: 0,9210
  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế mua trên 0,9210 với mục tiêu ở mức 0,9245 & 0,9260 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế:
  Dưới 0,9210 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,9195 & 0,9180 là mục tiêu.
  Bình luận:
  Một cơ sở hỗ trợ tại 0,9210 đã hình thành và cho phép sự ổn định tạm thời. acharts.tradingcentral.com_charts_77_20210416053035_850x576.
   
 15. FxPro.com : EUR/USD đạt ngưỡng kháng cự quan trọng 1.1975


  Trục xoay: 1.1975

  Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 1.1975 với mục tiêu ở mức 1.1940 & 1.1920 trong thời gian mở rộng.

  Kịch bản thay thế: trên 1.1975 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.1990 & 1.2010 là mục tiêu.

  Nhận xét: miễn là vùng kháng cự 1.1975 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 1.1940 vẫn còn cao.
  aci4_googleusercontent_com_proxy_DXq3k6_BRpmBTnMSgB64jRr7xXgn1e294627d8891a8c53c5a43f5c9b40dc1.
   
 16. FxPro.com : EUR/USD đạt ngưỡng kháng cự quan trọng 1.1975


  Trục xoay: 1.1975

  Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 1.1975 với mục tiêu ở mức 1.1940 & 1.1920 trong thời gian mở rộng.

  Kịch bản thay thế: trên 1.1975 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.1990 & 1.2010 là mục tiêu.

  Nhận xét: miễn là vùng kháng cự 1.1975 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 1.1940 vẫn còn cao.
  aci4_googleusercontent_com_proxy_DXq3k6_BRpmBTnMSgB64jRr7xXgn1e294627d8891a8c53c5a43f5c9b40dc1.
   
 17. FxPro.com : GBP/USD trong vẫn duy trì xu hướng tăng trong ngày 19/04/2021


  Trục xoay: 1.3805
  Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1.3805 với mục tiêu ở mức 1.3875 & 1.3900 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: Dưới 1.3805 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3780 & 1.3760 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI ủng hộ việc tăng trưởng hơn nữa.
  aci3_googleusercontent_com_proxy_OHm0o1dw9kxQ2EIWMOStUo87Iu1uf511638c7a57819451a2f84a02f66e22a.
   
 18. FxPro.com : GBP/JPY vẫn duy trị ngưỡng hỗ trợ 151,21


  Trục xoay: 149,90

  Mục tiêu đầu tư: Miễn là 149,90 là hỗ trợ tìm 151,21.

  Kịch bản thay thế: Dưới 149,90, kỳ vọng 149,46 và 149,20.

  Nhận xét: chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập tại 50. MACD nằm dưới đường tín hiệu và dương. Cặp này có thể thoái lui. Hơn nữa, giá đang giao dịch trên cả đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 150,34 và 150,14).
  aci3_googleusercontent_com_proxy_iLt6IBSlQ3sqSe5Xb_ZBoziMHAELdc4e435de42fef865a627ce22313f40ad.
   
 19. FxPro.com : Phân tích xu hướng cặp tiền EUR/GBP ngày 20/4/2021


  Trục xoay: 0,8601.

  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Phục hồi.

  Kịch bản thay thế: Sự bứt phá xuống 0,8601 sẽ tìm ngưỡng hỗ trợ tại 0,8581 và 0,8569.

  Nhận xét: Chỉ báo RSI trên 50. MACD là tiêu cực và nằm trên đường tín hiệu của nó. MACD phải phá vỡ trên mức 0 của nó để kêu gọi tăng thêm. Hơn nữa, giá đang giao dịch trên mức trung bình động 20 kỳ (0,8608) nhưng dưới mức trung bình động 50 kỳ (0,8623). Cuối cùng, EUR/GBP đã vượt qua dải Bollinger phía trên của nó (0,8618).

  aci5_googleusercontent_com_proxy_PeUvNhydrMb3O_RSQODXaIs9Zbojp7ed107b4398685c41235702286960396.
   
 20. FxPro.com : Cặp tiền GBP/USD ngày 20/4/2021 sẽ còn tăng hơn nữa


  Trục xoay: 1.3965

  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 1,3965 với mục tiêu ở mức 1,4020 & 1,4060 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế: Dưới 1.3965 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3940 & 1.3905 là mục tiêu.

  Nhận xét: RSI ủng hộ việc tăng giá hơn nữa.
  aci3_googleusercontent_com_proxy_sIkyOxxwGcIaebL2SVWJ_Bk78ymShf3206cac91eddb0740bc264e5a0daa13.
   

Bình luận mới nhất

 • Đắc Lộc 88 trong Hệ thống giao dịch 7,316 Xem / 115 Trả lời
 • Quang Vu trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 32,158 Xem / 391 Trả lời
 • Marvelking trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 975,309 Xem / 3,785 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...
  0