Nhật ký giao dịch bitcoin Việt Nam của Hotboy

Thảo luận trong 'Thị trường Tiền Điện Tử - Crypto Currency' bắt đầu bởi TraderLC, 17/03/2021.

 1. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  UPDATE TRADE #24 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
  TRADE #25 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.


  1. Chart:
  TRADE #25_20210701_0053_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.

  2. Size Calculation:
  TRADE #25_20210701_0053_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG

  3. Trade History:
  TRADE #24_20210628_0711_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG
  TRADE #25_20210701_0053_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

  4. Current Total Balance:
  TRADE #24_20210628_0711_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

  5. Current Position:
  TRADE #25_20210701_0053_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG

  6. Summary:
  - Giá lại tiếp tục lình xình và vẫn trong range nhưng biên độ có giảm dần.
  - Lệnh này bị trừ phí funding.
  - Lỗ 29.33USD (tương ứng với -0.1467% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.1081R.
   
  anhnguyen14 bài này.
 2. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  UPDATE TRADE #25 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
  TRADE #26 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.


  1. Chart:
  TRADE #26_20210704_0719_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.

  2. Size Calculation:
  TRADE #26_20210704_0719_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG

  3. Trade History:
  TRADE #25_20210701_0053_BITMEX_XBTUSD_H4_CLOSE_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG
  TRADE #26_20210704_0719_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

  4. Current Total Balance:
  TRADE #25_20210701_0053_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

  5. Current Position:
  Bận việc công ty nên không kịp caption lại position.

  6. Summary:
  - Giá tiếp tục giảm biên độ dao động, vẫn chưa rõ hướng đi sắp tới khi vol vẫn thấp.
  - Lệnh này bị trừ phí funding.
  - Lỗ 41.42USD (tương ứng với -0.2071% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.1292R.
   
  anhnguyen14 bài này.
 3. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  UPDATE TRADE #26 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
  TRADE #27 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.


  1. Chart:
  TRADE #27_20210705_1100_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.

  2. Size Calculation:
  TRADE #27_20210705_1100_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG

  3. Trade History:
  TRADE #26_20210704_0719_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG
  TRADE #27_20210705_1100_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

  4. Current Total Balance:
  TRADE #26_20210704_0719_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

  5. Current Position:
  Bận việc công ty nên không kịp caption lại position.

  6. Summary:
  - Giá vụt lên ngày hôm trước, hôm sau thì tạo bull trap. Biên độ dao động tiếp tục giảm xuống.
  - Lệnh này được cộng phí funding.
  - Lỗ 51.72USD (tương ứng với -0.2586% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.2039R.
   
  anhnguyen14 bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 06/07/2021
 4. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  UPDATE TRADE #27 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
  TRADE #28 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.


  1. Chart:
  TRADE #28_20210706_1612_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.

  2. Size Calculation:
  TRADE #28_20210706_1612_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG

  3. Trade History:
  TRADE #27_20210705_1100_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG
  TRADE #28_20210706_1612_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

  4. Current Total Balance:
  TRADE #27_20210705_1100_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

  5. Current Position:
  Bận việc công ty nên không kịp caption lại position.

  6. Summary:
  - Giá lại tiếp tục lình xình và vẫn trong range nhưng biên độ có giảm dần.
  - Lệnh này bị trừ phí funding. Lúc vào lệnh giá biến động mạnh nên dù cố tránh dính lệnh market cuối cùng vẫn bị dính.
  - Lỗ 119.06USD (tương ứng với -0.5953% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.3666R.
   
  anhnguyen14 bài này.
 5. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  UPDATE TRADE #28 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
  TRADE #29 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.


  1. Chart:
  TRADE #29_20210708_1315_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.

  2. Size Calculation:
  TRADE #29_20210708_1315_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG

  3. Trade History:
  TRADE #28_20210706_1612_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG
  TRADE #29_20210708_1315_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

  4. Current Total Balance:
  TRADE #28_20210706_1612_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

  5. Current Position:
  TRADE #29_20210708_1315_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG

  6. Summary:

  - Lệnh thua thứ 7 liên tiếp theo chiến lược gốc nhưng do có chỉnh định nên đây mới là lệnh thua thứ 6 liên tiếp. Giá đang nén lại, hy vọng giá sẽ nổ mạnh sắp tới đây.
  - Lệnh này bị trừ phí funding.
  - Lỗ 287.15USD (tương ứng với 1.4358% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.049R.
   
  anhnguyen14 bài này.
 6. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIAO DỊCH THÁNG 6/2021:

  1. Result:
  202106_Summary of Result.PNG

  2. Chart:
  - M10:
  202106_M10_Net Profit_Winrate_Chart.PNG
  202106_M10_Maximum Drawdown_Profit factor_Chart.PNG
  - H4:
  202106_H4_Net Profit_Winrate_Chart.PNG
  202106_H4_Maximum Drawdown_Profit factor_Chart.PNG

  3. Comment:

  - Đây là kì đầu tiên sau 3 tháng chỉnh định liên tục, thử nghiệm và giao dịch tích cực, công việc lại trở nên ít đến vậy. Một phần đến từ việc tạm thời hệ thống có thể coi là không cần chỉnh định thêm nên tháng vừa rồi gần như không có cải tiến nào đáng kể. Thêm nữa khung M10 tháng này đặc biệt ít tín hiệu (chỉ có 2), nên không bận rộn với các công việc giao dịch trong ngày lắm.
  - Tháng này bitcoin hoàn đi trong vùng tích lũy, giá đang nén dần lại, chuẩn bị cho cú nổ sắp tới. Nổ hướng nào thì chưa biết, nhưng tháng 7 tới là thời gian cần tập trung để bắt được tín hiệu nổ to này.

  4. Improve:
  - Nghiên cứu thêm các phương án trade khác để gia tăng cách đánh, tăng cường vòng quay vốn nhanh hơn.
  - Nghiên cứu xem có sàn nào có chế độ, tính năng và thanh khoản tốt hơn trong hiện tại không.
   
  snowpierceranhnguyen14 bài này.
 7. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  UPDATE TRADE #29 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
  TRADE #30 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.


  1. Chart:
  TRADE #30_20210712_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.

  2. Size Calculation:
  TRADE #30_20210712_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG

  3. Trade History:
  TRADE #29_20210708_1315_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG
  TRADE #30_20210712_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

  4. Current Total Balance:
  TRADE #29_20210708_1315_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

  5. Current Position:
  Bận việc nên không kịp caption lại position.

  6. Summary:
  - Cực kì nhiều râu nến, giằng co giữa 2 phe là liên tục nhưng volume không lớn. Tiếp tục chờ đợi giá bung trong thời gian sắp tới
  - Lệnh này bị trừ phí funding.
  - Lỗ 169.38USD (tương ứng với -0.8469% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.6461R.
   
  anhnguyen14 bài này.
 8. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  TRADE #13 BTCUSD - M10: OPEN POSITION.

  1. Chart:
  TRADE #13_20210711_0745_BITMEX_XBTUSD_M10_SHORT_OPEN_MACD BB_CHART.

  2. Size Calculation:
  TRADE #13_20210711_0745_BITMEX_XBTUSD_M10_SHORT_OPEN_MACD BB_SIZE CALCULATION.PNG

  3. Trade History:
  TRADE #13_20210711_0745_BITMEX_XBTUSD_M10_SHORT_OPEN_MACD BB_TRADE HISTORY.PNG

  4. Current Position:
  Bận việc công ty nên không kịp caption lại position.
   
  anhnguyen14 bài này.
 9. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  UPDATE TRADE #13 BTCUSD - M10: CLOSE POSITION.

  1. Chart:
  TRADE #13_20210711_0745_BITMEX_XBTUSD_M10_SHORT_CLOSE_MACD BB_CHART.

  2. Trade History:
  TRADE #13_20210711_0745_BITMEX_XBTUSD_M10_SHORT_CLOSE_MACD BB_TRADE HISTORY.PNG

  3. Current Total Balance:
  Không kịp caption lại Total Balance vì bận việc.

  4. Summary:
  - Cũng phải hơn 1 tuần mới lại có tín hiệu tiếp, trước đó có miss tín hiệu. Lệnh cũng khá thuận lợi và nhanh chóng
  - Lệnh này đóng mở nhanh nên không bị mất phí funding.
  - Lãi 44.82USD (tương ứng với 0.2241% trên tổng balance trước khi vào lệnh ) - đạt 0.4848R
   
  anhnguyen14 bài này.
 10. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  UPDATE TRADE #30 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
  TRADE #31 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.


  1. Chart:
  TRADE #31_20210712_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.

  2. Size Calculation:
  TRADE #31_20210712_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG

  3. Trade History:
  TRADE #30_20210712_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG
  TRADE #31_20210712_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

  4. Current Total Balance:
  TRADE #30_20210712_0701_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

  5. Current Position:
  TRADE #31_20210712_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG

  6. Summary:
  - Trong lịch sử 5 năm (từ dữ liệu backtest) của Supertrend, có chuỗi thua lớn nhất là 9 lệnh liên tiếp. Hôm nay cũng vừa chạm vào đúng kỷ lục cũ. Hy vọng sau lệnh này giá sẽ bắt đầu bứt phá.
  - Lệnh này bị trừ phí funding. Lúc vào lệnh giá biến động mạnh nên dù cố tránh dính lệnh market cuối cùng vẫn bị dính.
  - Lỗ 257.61USD (tương ứng với -1.2881% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.8494R.
   
  anhnguyen14 bài này.
 11. Tình hình sao rồi bác chuyển qua win hay phá kỷ lục rồi T T
   
 12. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  9247550A-EE28-4599-B3F5-58C5F6E1211A. 92CE967D-F102-47FA-A688-816D402FE831.

  Em vẫn đang cầm lệnh short #31 ạ. Chưa có tín hiệu ra lệnh ạ. Hy vọng lệnh này sẽ win ạ.:D
   
  tradermapmapanhnguyen14 bài này.
 13. Mn tin ở bác.
   
  TraderLC bài này.
 14. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  Vâng. Em tin vào market ạ. Cám ơn mn ạ.:D
   
  anhnguyen14tradermapmap bài này.
 15. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  UPDATE TRADE #31 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION.
  MISSTRADE #3 BTCUSD - H4: NOT FILLED.


  1. Chart:
  TRADE #31_20210712_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CHART.

  2. Size Calculation:
  MISSTRADE #3_20210721_1900_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG

  3. Trade History:
  TRADE #31_20210712_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

  4. Current Total Balance:
  TRADE #31_20210712_2302_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG

  5. Current Position:
  No position.

  6. Summary:
  - Giá lại tiếp tục lình xình và vẫn trong range nhưng biên độ có giảm dần.
  - Lệnh này bị trừ phí funding. Lúc vào lệnh giá biến động mạnh nên dù cố tránh dính lệnh market cuối cùng vẫn bị dính.
  - Lệnh Long Supertrend mới không khớp do áp dụng điểm vào lợi 10% so với điểm vào ban đầu, dẫn đến giá có hồi về nhưng không hồi về tới điểm mình đặt nên không khớp lệnh. Quyết định sau sự kiện này không áp dụng điểm vào lợi 10% nữa.
  - Lãi 482.09USD (tương ứng với 2.4105% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 1.6657R.
   
  anhnguyen14 bài này.
 16. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIAO DỊCH BITCOIN THÁNG 7/2021:

  1. Result:
  202107_XBTUSD_M10_H4_Summary of Result.PNG

  2. Chart:
  - M10:
  202107_XBTUSD_M10_Net Profit_Winrate_Chart.PNG
  202107_XBTUSD_M10_Maximum Drawdown_Profit factor_Chart.PNG
  - H4:
  202107_XBTUSD_H4_Net Profit_Winrate_Chart.PNG
  202107_XBTUSD_H4_Maximum Drawdown_Profit factor_Chart.PNG

  3. Comment:

  - Đầu tháng giá bitcoin đi rất khó chịu - sideway biên độ nhỏ làm rất nhiều lệnh thua (chuỗi 8 lệnh thua liên tiếp). Cuối cùng cũng kết thúc chuỗi lệnh thua bằng 1 lệnh short ăn được 1.66R.
  - Nhưng sau đó lại hụt mất lênh Long ăn đậm (ít nhất giờ nếu có lệnh đã ăn được hơn 5R rồi). Chính vì sử dụng thủ thuật điểm vào lệnh lợi hơn 10% nên giá đặt thấp hơn giá hồi thấp nhất >>> không khớp lệnh.
  - Khung M10 thì càng ngày càng ít tín hiệu do bitcoin đi càng ngày càng khó lường mà số lượng điều kiện thỏa mãn của mình tương đối nhiều.

  4. Improve:
  - Bỏ thủ thuật vào lệnh lợi 10%. Từ giờ vào lệnh đúng như giá vào thỏa mãn.
  - Tìm cách cải tiến thêm điểm ra.
   
  tradermapmapanhnguyen14 bài này.
 17. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  TRADE #32 BTCUSD - H4: OPEN POSITION.

  1. Chart:
  TRADE #32_20210802_0702_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_REVERSED SUPERTREND_CHART.

  2. Size Calculation:
  TRADE #32_20210802_0702_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_REVERSED SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG

  3. Trade History:
  TRADE #32_20210802_0702_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_REVERSED SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


  4. Current Total Balance:
  N/A

  5. Current Position:
  TRADE #32_20210802_0702_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_REVERSED SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG

  6. Summary:
  N/A
   
  anhnguyen14 bài này.
 18. ti.pham

  ti.pham

  3,392
  4,091
  DD nhìn có vẽ cao bác nhỉ 25% rồi
   
  tradermapmapTraderLC bài này.
 19. TraderLC

  TraderLC

  1,232
  1,157
  Vâng em chấp nhận mức drawdown 25% đó bác ạ. Đổi lại có thể có được % net profit cỡ 25% 1 tháng trung bình.
   
  tradermapmapanhnguyen14 bài này.
 20. ti.pham

  ti.pham

  3,392
  4,091
  Nghĩa là đã rút lời ra hay sao hả bác, mình nhớ acc bac là 20k
   

Bình luận mới nhất

 • phanbao trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 18,205 Xem / 326 Trả lời
 • SignalCenter trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 63,003 Xem / 348 Trả lời
 • Whis trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 1,045 Xem / 40 Trả lời
 • Mizu trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 4,720 Xem / 134 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...
  0