Phân tích giá vàng hàng ngày cùng FxPro.com

Thảo luận trong 'Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa' bắt đầu bởi bryanhuynh, 11/01/2021.

 1. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 03/02/2021
  Gold Intraday: ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1845.00.
  Trục Xoay: 1845,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1845,00 với các mục tiêu ở mức 1829,00 & 1820,00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1845.00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1854.00 & 1863.00 là mục tiêu.
  Nhận xét: chỉ báo RSI vừa chạm vào vùng trung lập ở mức 50% và đang đảo chiều giảm.

  aci3_googleusercontent_com_proxy_NUGK2Pxl_60gCqdfS_ijf5hldIGG2cdb19b701e1e654983ab39033fd97a94.
   
 2. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 04/02/2021  Gold Intraday: hướng tới 1795.00.
  Trục Xoay: 1825,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1825,00 với mục tiêu là 1801,00 & 1795,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1825,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1834,00 & 1840,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: việc phá vỡ dưới hỗ trợ tại 1825,00 đã kích hoạt tăng tốc giảm xuống 1795,00.

  aci3_googleusercontent_com_proxy_YlG9RK0h0TrGyoabbRpRa7LjYXgoef3c278c1f4f762808aa82473f50c79a1.
   
  Mychauht bài này.
 3. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 05/02/2021  Gold Intraday: ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1808,00.
  Trục Xoay: 1808,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1808,00 với mục tiêu ở mức 1785,00 & 1777,00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1808,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1819,00 & 1830,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang pha trộn với xu hướng giảm giá.
  aci3_googleusercontent_com_proxy_c6gEkUWvsq12i9c_YQyFyPz4y9Ked7198e22fca9e2ab5f3077db71ea5dddd.


   
  Mychauht bài này.
 4. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 08/02/2021  Gold Intraday: hỗ trợ trong ngày quanh 1806.00.
  Trục Xoay: 1806,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1806,00 với mục tiêu ở mức 1826,00 & 1835,00 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1806,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1797,00 & 1791,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 1806.00 đã hình thành và cho phép sự ổn định tạm thời.

  aci6_googleusercontent_com_proxy_bLgcEzKXl2DViiHRDoUaIL9SGn20688a0dbbb8ad7bc19e3e026eebf53a7bd.
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/02/2021
 5. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 09/02/2021  Gold Intraday: tiếp tục tăng.
  Trục Xoay: 1837,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị trí mua trên 1.837,00 với mục tiêu ở mức 1.853,00 & 1.864,00 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1.837,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.828,00 & 1.819,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: việc phá vỡ trên 1.837.00 là một tín hiệu tích cực đã mở ra một con đường đến 1.853.00.

  aci5_googleusercontent_com_proxy_1dUpWRESL5O_5rQjVRRVuM8MSCtk63f37a757b49f01f4ef89fb5d61518e5b.
   
 6. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 17/02/2021  Gold Intraday: chịu áp lực.
  Trục Xoay: 1801,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1801,00 với mục tiêu ở mức 1786,00 & 1773,00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1801,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1814,00 & 1827,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang pha trộn với xu hướng giảm giá.

  aci5_googleusercontent_com_proxy_9rCbBxAm8sUYb1zG59wHe4O_srXnO8526e5b920c7b4d03aad7582742e253f.
   
 7. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 18/02/2021  Gold Intraday: thận trọng.
  Trục Xoay: 1787,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1787,00 với mục tiêu là 1775,00 & 1769,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1787,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1793,00 & 1801,00 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI là hỗn hợp và cần thận trọng.

  aci5_googleusercontent_com_proxy_n7NwqSv5sIvP5uQ3egNaY6jdNBaWH416655c13804507526f10646cec8d8f4.
   
 8. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 19/02/2021  Gold Intraday: tỷ giá chinh chặn trần là 1780,00.
  Điểm xoay: 1780,00
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1780,00 với mục tiêu 1760,00 & 1750,00.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1780,00, có thể tới 1789,00 & 1800,00.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  aci3_googleusercontent_com_proxy_ocHQhgrLnzUG1wC2nsp2I0X6YyEhhbcda537c1a1a5c3eba1b57bf11902cce.
   
 9. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 22/02/2021  Gold Intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
  Điểm xoay: 1776,00
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1776,00 với mục tiêu 1805,00 & 1814,00.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1776,00, có thể tới 1768,00 & 1760,00.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

  aci6_googleusercontent_com_proxy_lptsay4clGufcDL4u0VO4x021KlOfb448d49e102a0b0541f8382ba7e47298.
   
 10. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 23/02/2021  Gold Intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1.798,00.
  Điểm xoay: 1.798,00
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.798,00 với mục tiêu 1.826,00 & 1.837,00.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.798,00, có thể tới 1.789,00 & 1.783,00.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

  aci6_googleusercontent_com_proxy_GBBYnUOfpUFIwOXnX2qEeu7snksWQd233fef8dc8131a586aca9ee85f8fc57.
   
 11. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 24/02/2021  Gold Intraday: không ổn đinh.
  Điểm xoay: 1.816
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.816 với mục tiêu 1.795 & 1.790.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1.816, có thể tới 1.825 & 1.834.
  Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1.816 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
  aci4_googleusercontent_com_proxy_qnHxl45EoAmOr8C6b4OtfZzgvIvERf44bfc71c8f30b0b40fc52787d2093d5.
   
  Bodetrader bài này.
 12. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 25/02/2021

  Gold Intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
  Điểm xoay: 1.791
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.791 với mục tiêu 1.806 & 1.816.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.791, có thể tới 1.783 & 1.774.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
  aci3_googleusercontent_com_proxy_7ZB_gfhzE_lXuXzx3OZE9qZRY_8AT431eae9f21455ff95feaeb5bfa97fa2e.
   
 13. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 26/02/2021  Gold Intraday:
  nguy cơ suy giảm.
  Điểm xoay: 1.780
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.780 với mục tiêu 1.752 & 1.740.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1.780, có thể tới 1.795 & 1.804.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

  aci5_googleusercontent_com_proxy_9Dzw_BwhiRFNfi7n8MaZKMDxUV2yV93c169417a5dddf07007f94342dfc861.
   
 14. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 01/03/2021

  Gold Intraday: tăng.
  Điểm xoay: 1.732
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.732 với mục tiêu 1.757 & 1.775.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.732, có thể tới 1.717 & 1.706.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
  aci5_googleusercontent_com_proxy_vXLoQjilC38sB3OY6J1I5l6VJZrel60ab75d366089ee2923798dca2b7eb57.
   

Bình luận mới nhất

 • thaitiensinh8x trong Trao Đổi về Broker 24,614 Xem / 323 Trả lời
 • HiepVP trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 12,347 Xem / 28 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...
  0