Phân tích giá vàng hàng ngày cùng FxPro.com

Thảo luận trong 'Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa' bắt đầu bởi bryanhuynh, 11/01/2021.

 1. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 10/03/2021  Gold Intraday
  : xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1.702.
  Điểm xoay: 1.702
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.702 với mục tiêu 1.725 & 1.739.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.702, có thể tới 1.694 & 1.686.
  Tư vấn kĩ thuật: xu hướng giảm giá nhưng không mạnh mẽ.
  aci3_googleusercontent_com_proxy_7CvS_amZ7U0hjb_du2h_CumNT4U8N125be7c3464fdd2011f1f65ea1eb0f5f.
   
 2. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 11/03/2021  Gold Intraday: tiếp tục tăng.
  Điểm xoay: 1.720
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.720 với mục tiêu 1.741 & 1.755.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.720, có thể tới 1.707 & 1.699.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
  aci6_googleusercontent_com_proxy_caEL3AG1_C23Z_q6cZzyYYx8tRgs18d6e6c499c6f053c98459d1da35cd551.
   
 3. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 12/03/2021

  Gold Intraday: nguy cơ suy giảm.
  Điểm xoay: 1.728
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.728 với mục tiêu 1.707 & 1.699.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1.728, có thể tới 1.740 & 1.746.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
  aci4_googleusercontent_com_proxy_D_xLIK4f4TR_cnTDh29VQVGTQSwfq0358cef77a26b9b9fd577a1b58c1eaaf.
   
 4. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 17/03/2021  Gold Intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
  Trục xoay: 1.725
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.725 với mục tiêu 1.741 & 1.747.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.725, có thể tới 1.714 & 1.707.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
  aci5_googleusercontent_com_proxy_6AcWB_yEG6c_YuAJEo7_pLv2h2arT7fcf8538d023c6453034fc7431bb7bea.
   
 5. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 18/03/2021  Gold trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1.738.
  Điểm xoay: 1.738
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.738 với mục tiêu 1.757 & 1.767.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.738, có thể tới 1.729 & 1.721.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên
  aci4_googleusercontent_com_proxy_3VfAA2_jzrpJYKN4GchbO6yl1m0KFde1ba5c6a44d27f8cba6b13769b3feaa.
   
 6. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 19/03/2021  Gold Intraday: thận trọng.
  Điểm xoay: 1.741
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.741 với mục tiêu 1.719 & 1.707.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1.741, có thể tới 1.747 & 1.756.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.
  aci3_googleusercontent_com_proxy_NG88_m0ToyTW9syD_y9DgYvrHNvpo65434640cf5e3ff5628116b71f85ac1a.
   
 7. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 29/03/2021


  Điểm xoay: 1780,00
  Mục tiêu:
  Các vị thế bán dưới 1780,00 với mục tiêu là 1710,00 & 1675,00 là mức hỗ trợ.
  Kịch bản thay thế:
  Trên 1780,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với ngưỡng kháng cự mục tiêu là 1820,00 & 1850,00.
  Bình luận:
  Sự phá vỡ dưới 1710,00 sẽ kích hoạt giảm xuống 1675,00.
  acharts.tradingcentral.com_charts_169_20210329050848_850x576.
   
 8. FxPro.com : Xu hướng giá vàng dự kiến đạt mức 1.694,00 trong ngày 30/03


  Điểm xoay:
  1.716,00

  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế bán dưới 1.716,00 với mục tiêu là 1.699,00 & 1.694,00 trong thời gian mở rộng.

  Kịch bản thay thế: Trên 1.716.00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.720.00 & 1.728.00 là mục tiêu.

  Nhận xét: RSI đang pha trộn với xu hướng giảm giá.
  aci5_googleusercontent_com_proxy_uZS1V4fLyquRl5rr_8PuYfG7cyXRXe9f19d569c692337cb93699041a97676.
   
 9. FxPro.com : Cập nhật giá vàng vào sáng ngày 31/03/2021


  Điểm xoay: 1.696,00

  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế bán dưới 1.696,00 với mục tiêu là 1.676,00 & 1.666,00 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:

  Trên 1.696,00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.704,00 & 1.714,00 làm mục tiêu.

  Bình luận:
  Xu hướng trước mắt vẫn là giảm và đà tăng mạnh.
  acharts.tradingcentral.com_charts_169_20210331032336_850x576.
   
  Hiếu hông hiểu bài này.
 10. FxPro.com : Cập nhật giá vàng vào sáng ngày 01/04/2021


  Điểm xoay: 1.695,00

  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị trí dài trên 1695,00 với mục tiêu là 1.727,00 & 1.736,00 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:
  Dưới 1695,00 hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1.688,00 & 1.678,00 làm mục tiêu.

  Bình luận:
  Chỉ báo RSI đang tăng và cho thấy sự tiến bộ hơn nữa.
  acharts.tradingcentral.com_charts_169_20210401053501_850x576.
   
 11. FxPro.com : Phân tích giá vàng ngày 06/04/2021


  Trục xoay: 1.760,00

  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế bán dưới 1.760,00 với mục tiêu là 1.675,00 & 1.640,00 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:
  Trên 1.760,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.795,00 & 1.835,00 làm mục tiêu.

  Bình luận:
  Xu hướng trước mắt vẫn là giảm nhưng xung lượng yếu. acdn.shortpixel.ai_client_q_lossy_ret_img_w_850_h_576_https___a70d36377ba598ea3ec1a44d1a47f58f.
   
 12. FxPro.com : Xu hướng vàng tăng trên 1.733,00 USD/ounce


  Trục xoay: 1.733,00

  Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1.733,00 với mục tiêu là 1.747,00 & 1.760,00 trong thời gian mở rộng.

  Kịch bản thay thế: Dưới 1.733,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.728,00 & 1.721,00 làm mục tiêu.

  Nhận xét: RSI đang trộn lẫn với xu hướng tăng.
  aci6_googleusercontent_com_proxy_SydTxBFcxl8FKtjAq8Fe2QQVDO4hue9e4bbd11b3e67ce2f17e2705cb2b41b.
   
 13. FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 08/04/2021  Điểm xoay: 1.729,00

  Mục tiêu đầu tư: Các vị trí dài trên 1.729,00 với mục tiêu là 1.746,00 & 1.752,00 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế: Dưới 1.729,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.721,00 & 1.710,00 làm mục tiêu.

  Bình luận: Chỉ báo RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
  acharts.tradingcentral.com_charts_169_20210408052836_850x576. [/h2]
   
 14. FxPro.com : Giá vàng ngày 9/4/2021 xu hướng vẫn tăng


  Trục xoay: 1.745,00

  Mục tiêu đầu tư: Các vị trí mua trên 1.745,00 với mục tiêu là 1.760,00 & 17.66,00 trong thời gian mở rộng.

  Kịch bản thay thế: Dưới 1.745,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.740,00 & 1.734,00 làm mục tiêu.

  Nhận xét: RSI đang trộn lẫn với xu hướng tăng.
  aci5_googleusercontent_com_proxy_ag8cXOYZi3JPk65X0DY2wODPf_Cnr09a1b82a3f41f2a9f9af714193d27b85.
   
 15. FxPro.com : Giá vàng trong ngày 13/04/2021 có thể giảm -0,64%  Trục xoay: 1739,00

  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị thế bán dưới 1739,00 với mục tiêu là 1727,00 & 1721,00 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:
  Trên 1739,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 1745,00 & 1749,00.

  Bình luận:
  Chỉ báo RSI trộn lẫn với xu hướng giảm giá. acharts.tradingcentral.com_charts_169_20210413014813_850x576.
   
 16. FxPro.com : Vàng trong ngày 14/04/2021 có thể tăng 0,77% trên mức 1.736,00  Trục xoay: 1736,00

  Mục tiêu của tôi:
  Các vị trí dài trên 1736,00 với mục tiêu ở mức 1753,00 & 1758,00 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:
  Dưới 1736,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1729,00 & 1723,00 làm mục tiêu.

  Bình luận:
  RSI đang trộn lẫn để tăng. acharts.tradingcentral.com_charts_169_20210414052252_850x576.
   
 17. FxPro.com : Vàng trong ngày có thể tăng 0,69%


  Trục xoay: 1732,00
  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị trí dài trên 1732,00 với mục tiêu là 1749,00 & 1753,00 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế:
  Dưới 1732,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1723,00 & 1717,00 làm mục tiêu.
  Bình luận:
  RSI kêu gọi một nỗ lực mới.

  acharts.tradingcentral.com_charts_169_20210415070444_850x576.
   
 18. FxPro.com : Vàng vẫn tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trong ngày 16/04/2021


  Trục xoay: 1.752,00
  Mục tiêu đầu tư:
  Các vị trí dài trên 1752,00 với mục tiêu ở mức 1770,00 & 1783,00 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế:
  Dưới 1752,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1740,00 & 1731,00 làm mục tiêu.
  Bình luận:
  Chỉ báo RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
  acharts.tradingcentral.com_charts_169_20210416052621_850x576.
   
 19. FxPro.com: Vàng vẫn giữ xu hướng tăng trên 1766,00 ngày 19/04/2021


  Xoay vòng: 1.766,00
  Mục tiêu đầu tư: Các vị trí dài trên 1.766,00 với mục tiêu là 1.784,00 & 1.796,00 trong thời gian mở rộng.

  Kịch bản thay thế: Dưới 1.766,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.759,00 & 1.749,00 làm mục tiêu.

  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
  aci6_googleusercontent_com_proxy_pYJGkDajio5QNWjigf1ePaifoEkOr08b0d8ba661272a5cf016c541bbeb970.
   
 20. FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 20/04/2021


  Trục xoay: 1.783,00

  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế bán dưới 1.783,00 với mục tiêu là 1.765,00 & 1.759,00 trong thời gian mở rộng.

  Kịch bản thay thế: Trên 1783,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.790,00 & 1.800,00 làm mục tiêu.

  Nhận xét: Miễn là 1783.00 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá thay đổi với xu hướng giảm giá. aci4_googleusercontent_com_proxy_6eO3VOwt98gnfJbUmJD0WCFaMxtcA98e1aa010951b01a733119851a0829b7.
   

Bình luận mới nhất

 • Lion scam trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 975,214 Xem / 3,784 Trả lời
 • chitoan trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 6,055 Xem / 163 Trả lời
 • chitoan trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 4,768 Xem / 60 Trả lời
 • chitoan trong Chứng khoán Quốc tế 3,126 Xem / 62 Trả lời
 • Jewel Nguyen trong Hệ thống giao dịch 236 Xem / 16 Trả lời
 • Đắc Lộc 88 trong Hệ thống giao dịch 7,286 Xem / 113 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...
  0