1. Thị trường Crypto còn rất nhiều tiềm năng và chỉ mới buổi bình minh. Đây là bằng chứng

  Thị trường Crypto còn rất nhiều tiềm năng và chỉ mới buổi bình minh. Đây là bằng chứng
  10/05/2018
  Mình dịch lại ý kiến hay của tác giả Chris McCann trên Medium, có tựa 12 Graphs That Show Just How Early The Cryptocurrency Market Is

  Bài dẫn chứng số liệu hơi dài. Nếu bạn muốn nhanh chóng, có thể kéo xuống đọc phần kết luận ở dưới cùng luôn cho nhanh.
  -------

  12 BIỂU ĐỒ CHO THẤY THỊ TRƯỜNG CRYPTO MỚI Ở BUỔI BÌNH MINH

  Từ thời điểm trang web đầu tiên được xuất bản vào năm 1991 cho đến ngày hôm nay, Internet đã cải thiện sâu sắc cả nhân loại.

  So sánh giữa tiền thuật toán và sự tăng trưởng của internet luôn được so sánh; tuy nhiên, tôi muốn thử nghiệm so sánh này và xem chính xác chúng ta đang ở xa bao xa.

  Trong bài này, tôi cũng sẽ so sánh sự tăng trưởng của thị trường tiền thuật toán và giai đoạn đầu của thị trường internet, để xem những gì chúng ta có thể khám phá ra.

  Điều gì làm cho sự so sánh này khó khăn?


  Không thể biết chính xác có bao nhiêu người sử dụng tiền thuật toán và tần suất sử dụng vì:
  • Đối với những người tự kiểm soát crypto của họ trong ví (online hoặc offline) - mọi người có thể có nhiều ví cho nhiều loại tiền thuật toán khác nhau
  • Đối với những người lưu trữ tiền điện tử của họ trên các sàn giao dịch - 1 địa chỉ ví không có nghĩa tương đương với 1 người dùng trên sàn giao dịch. Có nhiều sàn tạo địa chỉ ví cho từng giao dịch
  Do đó, cách duy nhất để tính được số lượng người dùng cho tiền điện tử là thông qua ước lượng xấp xỉ.

  Đo lường tăng trưởng người dùng tiền thuật toán


  Tôi đã cố gắng ước tính tăng trưởng người dùng tiền thuật toán theo một vài cách:
  • Tăng trưởng ví Bitcoin & Ethereum
  • Tốc độ tăng trưởng địa chỉ hoạt động của Bitcoin & Ethereum (proxy cho DAU : Daily Active Users : số người dùng tích cực mỗi ngày)
  • Tăng trưởng người dùng của các giao dịch tiền thuật toán - tiền thật và tiền thuật toán - tiền thuật toán
  • Tổng khối lượng giao dịch tiền thuật toán theo thời gian
  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-1.
  Có xấp xỉ 24 triệu địa chỉ ví bitcoin tổng cộng . Điều này không có nghĩa là có 24 triệu người dùng bitcoin vì một người có thể có nhiều hơn 1 địa chỉ ví và có khuyến nghị tạo địa chỉ bitcoin mới cho mỗi giao dịch được gửi.

  Tôi sẽ xem xét 24 triệu người là số giới hạn cao nhất về số lượng người dùng bitcoin trên toàn thế giới.

  Ngoài việc xem xét số lượng ví, chúng tôi có thể xem số lượng địa chỉ hoạt động mỗi ngày. Để làm mịn biểu đồ này, tôi lấy giá trị trung bình của các địa chỉ hoạt động theo tháng và vẽ nó trên thang đo log:

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-2.

  Số lượng địa chỉ hoạt động cao nhất mà chúng tôi thấy mỗi ngày là xấp xỉ 1.1 triệu địa chỉ - đây là mức xấp xỉ của người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) trong mạng lưới bitcoin. Tuy nhiên, nếu điểm chính của bitcoin được xem như là 1 tài sản lưu giữ giá trị (store of value), thì bạn cần thừa nhận rằng sẽ có ít lượng người dùng hàng ngày hơn so với các website hoặc ứng dụng điện thoại (tức là bitcoin là tiền chứ không phải là ứng dụng như facebook nên người dùng hàng ngày có thể không cao bằng)

  Chúng ta cũng có thể thực hiện phân tích tương tự cho Ethereum, đây là sự tăng trưởng địa chỉ Ethereum và các địa chỉ hoạt động mỗi ngày (trong thang đo log):

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-3.

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-4.
  Tổng cộng, có 31 triệu địa chỉ Ethereum với địa chỉ hoạt động hàng ngày cao nhất trên mạng lưới Ethereum là đạt 1.1 triệu

  Ethereum có một chút khác biệt so với bitcoin vì các hợp đồng thông minh tự nó có địa chỉ riêng và việc sử dụng Ethereum, về mặt tự nhiên, là cao hơn vì Ethereum được thiết kế như một nền tảng hợp đồng thông minh, không phải là một đồng tiền thuật toán thuần.

  Người dùng bitcoin và người dùng ethereum cũng có thể trùng lẫn nhau (dùng cả bitcoin và Ethereum), tôi sẽ giả định mức độ tương quan cao giữa hai đồng tiền thuật toán này nhé.

  Một phương pháp khác để ước tính sự tăng trưởng của người dùng tiền thuật toán là thay vào đó hãy xem xét các trao đổi giữa họ về tiền thuật toán - tiền thật và tiền thuật toán - tiền thuật toán.

  Chỉ một số ít các sàn giao dịch tiền thuật toán cung cấp tổng số liệu thống kê người dùng và thống kê tăng trưởng người dùng của họ . Dưới đây là những gì tôi có thể tìm thấy:

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-5.

  Nếu chúng ta tính hết tất cả các giao dịch và phí, thì đây là sự phân chia thị phần của tất cả các trao đổi mã hóa (bao gồm cả tiền thật - crypto và crypto-crypto):

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-6.

  Hơn nữa, nếu chúng ta tính hết tất cả các sàn giao dịch mà chúng ta biết số lượng người dùng và khối lượng giao dịch, chúng tà có thể đưa ra khối lượng giao dịch ước tính cho mỗi người dùng. Thông qua con số này, chúng ta có thể dự đoán trên tất cả các khối lượng giao dịch để đoán số lượng người giao dịch : 20.2 triệu người.

  Tôi xem đây là con số cận dưới của số người đang giao dịch tiền thuật toán hiện tại, dựa trên số lượng người đang mua bán, giao dịch tiền thuật toán trên khắp các sàn giao dịch tiền thuật toán khác nhau.

  Hơn nữa, chúng ta cũng có thể xem xét khối lượng giao dịch tổng thể của tất cả các đồng tiền thuật toán theo thời gian để xem khối lượng giao dịch có xu hướng như thế nào từ 2014 đến 2018.

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-7.
  Mặc dù tất cả các số đo này không phải là số lượng người dùng chính xác, tôi ước tính tổng số người dùng tiền điện tử là từ 20 triệu đến 30 triệu người trên toàn thế giới hiện nay.

  So sánh sự tăng trưởng của người dùng tiền điện tử với sự tăng trưởng của người dùng internet


  Bây giờ chúng ta có ước tính về tổng số người dùng cryptocurrency trên toàn thế giới, chúng ta có thể xem xét sự phát triển của internet và ước tính những người dùng Crypto có đi sớm trong con đường phát triển của thị trường Crypto như thế nào

  Đây là sự tăng trưởng của người dùng internet:

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-8.

  Nếu chúng tôi phóng to vào năm 1990–1995 cho Internet so với 2013–2018 cho thị trường tiền thuật toán

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-9.

  Bạn có thể thấy chúng tôi đang thực sự theo dõi khá chặt chẽ với những ngày đầu của Internet. Nếu bạn nghĩ rằng tiền thuật toán sẽ đi theo một đường tương tự như internet, thị trường tiền thuật toán trông giống như internet đang ở trong khoảng năm 1994.

  Chúng tôi cũng có thể thực hiện phân tích tương tự, so sánh số lượng trang web trong internet giai đoạn đầu với số lượng dự án crypto hiện nay - số này tôi lấy từ tổng số tiền thuật toán và tokens + tất cả DApps . Đây là quỹ đạo tăng trưởng về số lượng trang web:

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-10.

  Nếu chúng tôi chú trọng vào năm 1991–1995 trong sự tăng trưởng của các trang web so với 2014–17 trong sự phát triển của các tài sản mã hóa (các tokens nhận được tiền tài trợ + DApp):

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-11.

  Thị trường tiền thuật toán rõ ràng đang ở năm 1994 nếu theo sự so sánh này.

  Đối với so sánh cuối cùng, chúng tôi có thể xem xét tổng số công ty internet nhận được tài trợ từ năm 2014 đến 2017 so với số lượng các công ty khởi nghiệp internet đã nhận tài trợ từ 1991 đến 1995.

  * Lưu ý số tiền tài trợ được điều chỉnh theo lạm phát và chỉ tính cho các công ty internet / công ty phần mềm

  thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-12.

  Kết luận của tác giả về tiềm năng của thị trường Crypto so với Internet


  Một vài kết luận
  • Mặc dù chúng tôi đã thấy sự gia tăng lớn đối với số lượng người dùng tiền thuật toán, tokens và DApp - thị trường Crypto của chúng ta vẫn đang trong năm 1994 nếu chúng tôi so sánh quỹ đạo với sự phát triển của Internet.
  • Tuy nhiên, tùy thuộc vào quan điểm dài hạn của bạn về các yếu tố cốt lõi của các blockchain & cryptocurrencies, sự tương tự tôi nói trên có thể hữu ích hoặc vô ích đối với bạn (nếu tin vào blockchain và crypto thì hữu ích, nếu không tin thì vô ích).
  • Nếu bạn xem các việc sử dụng cryptocurrencies cốt lõi như một loại tài sản (tài sản đầu tư) mới thì tôi sẽ không nhất thiết mong đợi các đồng tiền thuật toán theo cùng quỹ đạo như internet - cả về tăng trưởng tài sản và tăng trưởng của người dùng (tương đương với các trang web trên internet)
  • Nếu bạn xem các trường hợp sử dụng cryptocurrencies như là là nền tảng ứng dụng cho các ứng dụng phi tập trung (DApps) - hay được gọi là internet phi tập trung - thì sự tăng trưởng của người dùng & DApps sẽ tương đương với sự phát triển của người dùng internet và tăng trưởng trang web.
  Sự phê phán lớn nhất của tôi đối với tương lai DApp là chúng ta chưa thấy việc sử dụng DApp theo kịp với số lượng DApp được tạo ra . Các trường hợp sử dụng cốt lõi hiện tại của tiền thuật toán mới chỉ là đầu cơ, lưu trữ giá trị, tài sản, thanh toán..... (còn hạn chế chưa mở rộng ra nhiều lĩnh vực).

  Nhìn vào dữ liệu, chúng ta có thể thấy trường hợp sử dụng tiền thuật toán như một loại tài sản (như là tiền hay vàng) có nhiều điểm chứng minh hơn và việc sử dụng có thể đo lường được. Tuy nhiên, tương lai của các ứng dụng phi tập trung, là thứ thú vị để theo dõi hơn, vẫn còn quá sớm để đo lường.

  >> USDT là một quả bom mới có nguy cơ lừa đảo của thị trường crypto thế giới?

  >> Trade Coin ở Việt Nam - Một cơn sốt khủng và rồi cái gì sẽ đến?


  Theo Medium
   

  Giới thiệu sách Trading hay
  Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

  Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
  ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - USD Là Vua - 21/3 | TraderViet
  ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Quăng Lưới - 13/3 | TraderViet
  ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - Hỗn Loạn - 14/3 | TraderViet
  ✅Kỹ Thuật Xác Định Độ Mạnh Yếu Của Tín Hiệu Phân Kỳ | TraderViet
  ✅Đánh Giá Sách NAKED FOREX - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
  ✅Điểm Nóng Forex - Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 3 & Sự Hỗn Loạn Trên Thị Trường Trái Phiếu | TraderViet
  ✅Kỹ Thuật KHÔNG-LÀM-GÌ Trong Trading | TraderViet
  ✅Điểm Nóng Forex - Tuần Của Các Ngân Hàng Trung Ương - 15/3
  Last edited by a moderator: 10/05/2018
  Đang tải...
 2. Hồi tháng 1 năm nay đài truyền hình Nhật Bản có mời 1 chuyên gia ngân hàng lên nói chuyện và bình luận về Bitcoin, cuộc tranh luận rất là sôi nổi nhưng đa phần mọi người lo ngại về Bitcoin.
  Nhưng vị chuyên gia ngân hàng kia thì nói là: Trong tương lai Bitcoin sẽ là tiền được lưu hành rộng rãi và cuối cùng ông chốt lại 1 câu” Ngày xưa chỉ có vàng mới có giá trị, nhưng sau đó người ta in ra 1 tờ giấy có ghi mấy sô zero bảo là cái tờ giấy đó có giá trị thì lúc đầu mọi người cũng rất là e ngại, do vậy bây giờ lại từ 1 tờ giấy có ghi mấy số zero chuyển thành mấy cái mã ghi trong máy tính thì mọi người cũng e ngại là đúng rồi”
   
 3. nthao

  nthao

  179
  91
  Có gì mà đúng? Cái giấy nghi mấy số zero kìa được nhà nước bảo trợ phát hành và nó cũng ko dễ mà làm giả hay in thêm tuỳ tiện được lên tương đối yên tâm mà dùng nó. Còn đống coin kia có ai bảo trợ đâu, hàng tháng có cả tá coin mới được tạo ra, tác dụng thì chả có gì, không bằng mấy cái phần mềm bình thường khác mà cứ suốt ngày đòi so với tiền giấy rồi với vàng. Toàn là mấy thằng đầu cơ nắm giữ số lượng lớn, bọn chủ sàn, bọn chủ coin là mong muốn được thấy coin của bọn nó được đối xử như tiền, vàng để được 1 tấc lên giời, ngồi trên đầu thiên hạ. Giao dịch không dùng tiền mặt (số hoá tiền) cũng là "mấy con số hiện thị trên màn hình" nhưng cũng được mọi người tin tưởng dùng phổ biến đấy có làm sao đâu. Đồng Petro Coin của Venezuela cũng là coin, thực tế có uy tín gấp vạn lần lũ coin hiện tại mà cũng đã làm lên cơm cháo gì đâu. Cả cái thị trường coin hiện tại, cùng với mớ coin của nó chỉ đơn giản như là trò chơi giải trí có hơi hướng cờ bạc. Chả có công nghệ hay là xu hướng tương lai gì trông chờ ở đấy cả, nên đừng có thỉnh thoảng mang biểu đồ của nó ra mà so sánh nó với quá khứ của nghành công nghiệp dotcom.
   
  chu cth bài này.

Bình luận mới nhất

 • Đang tải...
  Đang tải...
  0