1. ✅Vận Dụng Tín Hiệu PHÂN KỲ ẨN (Hidden Divergence) Để Bắt Con Sóng Dài

  ✅Vận Dụng Tín Hiệu PHÂN KỲ ẨN (Hidden Divergence) Để Bắt Con Sóng Dài
  13/01/2021
  176 lượt xem

  Xem thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=xuHO78w6A4A


  Tín hiệu Phân kỳ được nhiều trader chê là không đáng tin cậy, chỉ toàn khiến trader bắt đỉnh đáy hụt và thua lỗ nặng nề. Nhưng thực tế đó là do trader không biết cách vận dụng Phân kỳ theo cách đúng đắn mà thôi. Nếu biết sử dụng Phân kỳ như 1 hệ thống giao dịch hoàn chỉnh thì nó hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận lớn. Video này là vận dụng tín hiệu Phân kỳ ẩn để bắt con sóng dài, được hướng dẫn bởi Phương Thuý.
   

  Giới thiệu sách Trading hay
  Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

  Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
  Đang tải...
Đang tải...
0