Xóm nhà lá chuyên về hàng vật chất

Thảo luận trong 'Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát' bắt đầu bởi TraderKNJ, 13/09/2016.

 1. CẬP NHẬT17/10/2016 14:31
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,391.0027,451.00
  EUR24,585.0024,645.00
  JPY216.08216.68
  CHF22,542.0022,602.00
  CAD16,941.0017,001.00
  AUD16,946.0017,006.00
  SGD16,190.0016,250.00
  HKD2,865.302,895.30
  TWD717.60721.60
  CNY3,298.003,328.00
  MYR5,306.005,366.00
  THB635.50640.50
  KRW19.9720.37
  USD22,405.0022,420.00
  EIB35,570.0035,620.00
  SJC35,570.0035,620.00
  99.99%33,980.0034,080.00
  95%32,280.0032,380.00
  XAUUSD1,254.451,254.85
  XAUVND33,885.9433,919.44
  SJC SPREAD1,684.061,700.56
  9999 SPREAD94.06160.56
   
 2. CẬP NHẬT19/10/2016 10:45
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,433.0027,493.00
  EUR24,560.0024,620.00
  JPY216.33216.93
  CHF22,535.0022,595.00
  CAD17,014.0017,074.00
  AUD17,086.0017,146.00
  SGD16,201.0016,261.00
  HKD2,865.202,895.20
  TWD717.20721.20
  CNY3,296.003,326.00
  MYR5,318.005,378.00
  THB636.00641.00
  KRW19.9920.39
  USD22,360.0022,375.00
  EIB35,570.0035,630.00
  SJC35,570.0035,630.00
  99.99%34,110.0034,210.00
  95%32,380.0032,480.00
  XAUUSD1,262.901,263.49
  XAUVND34,045.6834,084.44
  SJC SPREAD1,524.321,545.56
  9999 SPREAD64.32125.56
   
 3. acharts.mql5.com_12_861_gold2_h4_fxpro_financial_services_2.

  Kỳ vọng 1280 mà mợ gôn hơi íu sinh lý. Có lẽ lết hông nổi
   
 4. acharts.mql5.com_12_866_gold2_h4_fxpro_financial_services_2.

  Mợ gôn đã chịu chạy. Tp 1284
   
  Dang bài này.
 5. CẬP NHẬT21/10/2016 08:48
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,428.0027,488.00
  EUR24,432.0024,492.00
  JPY2.162.76
  CHF22,426.0022,486.00
  CAD16,899.0016,959.00
  AUD17,038.0017,098.00
  SGD16,109.0016,169.00
  HKD2,865.002,895.00
  TWD717.20721.20
  CNY3,292.003,322.00
  MYR5,305.005,365.00
  THB638.60643.60
  KRW19.9020.30
  USD22,360.0022,375.00
  EIB35,580.0035,630.00
  SJC35,580.0035,640.00
  99.99%34,170.0034,270.00
  95%32,420.0032,520.00
  XAUUSD1,264.561,264.99
  XAUVND34,090.4334,124.90
  SJC SPREAD1,489.571,505.10
  9999 SPREAD79.57145.10
   
 6. CẬP NHẬT22/10/2016 10:51
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,400.0027,460.00
  EUR24,370.0024,430.00
  JPY216.40217.00
  CHF22,430.0022,490.00
  CAD16,830.0016,890.00
  AUD17,010.0017,070.00
  SGD16,130.0016,190.00
  HKD2,865.002,895.00
  TWD718.50722.50
  CNY3,290.003,320.00
  MYR5,300.005,360.00
  THB637.00642.00
  KRW19.9020.30
  USD22,370.0022,380.00
  EIB35,600.0035,660.00
  SJC35,590.0035,650.00
  99.99%34,200.0034,300.00
  95%32,480.0032,580.00
  XAUUSD1,266.361,266.66
  XAUVND34,154.2234,177.59
  SJC SPREAD1,445.781,482.41
  9999 SPREAD45.78122.41
   
 7. CẬP NHẬT25/10/2016 10:29
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,345.0027,405.00
  EUR24,339.0024,399.00
  JPY215.37215.97
  CHF22,421.0022,481.00
  CAD16,821.0016,881.00
  AUD17,005.0017,065.00
  SGD16,105.0016,165.00
  HKD2,870.002,900.00
  TWD721.00725.00
  CNY3,273.003,303.00
  MYR5,310.005,370.00
  THB637.90642.90
  KRW19.9020.30
  USD22,365.0022,380.00
  EIB35,600.0035,650.00
  SJC35,610.0035,660.00
  99.99%34,160.0034,260.00
  95%32,460.0032,560.00
  XAUUSD1,264.771,265.18
  XAUVND34,103.7234,137.65
  SJC SPREAD1,496.281,512.35
  9999 SPREAD56.28122.35
   
 8. CẬP NHẬT26/10/2016 10:00
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,284.0027,344.00
  EUR24,356.0024,416.00
  JPY215.49216.09
  CHF22,421.0022,481.00
  CAD16,833.0016,893.00
  AUD17,135.0017,195.00
  SGD16,126.0016,186.00
  HKD2,870.002,900.00
  TWD722.30726.30
  CNY3,277.003,307.00
  MYR5,320.005,380.00
  THB639.30644.30
  KRW19.9120.31
  USD22,355.0022,370.00
  EIB35,690.0035,740.00
  SJC35,690.0035,740.00
  99.99%34,380.0034,480.00
  95%32,610.0032,710.00
  XAUUSD1,275.931,276.32
  XAUVND34,389.2634,422.85
  SJC SPREAD1,300.741,317.15
  9999 SPREAD-9.2657.15
   
 9. XAU>AUD>USD>JPY>NZD>CHF>EUR>GBP>CAD (5DAYS)
  download.
   
  Chỉnh sửa cuối: 27/10/2016
 10. CẬP NHẬT27/10/2016 09:14
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,308.0027,368.00
  EUR24,348.0024,408.00
  JPY215.37215.97
  CHF22,417.0022,477.00
  CAD16,776.0016,836.00
  AUD17,055.0017,115.00
  SGD16,104.0016,164.00
  HKD2,870.002,900.00
  TWD721.90725.90
  CNY3,273.003,303.00
  MYR5,325.005,385.00
  THB639.30644.30
  KRW19.9020.30
  USD22,370.0022,380.00
  EIB35,640.0035,690.00
  SJC35,630.0035,680.00
  99.99%34,240.0034,340.00
  95%32,500.0032,600.00
  XAUUSD1,267.301,267.70
  XAUVND34,179.5834,205.65
  SJC SPREAD1,460.421,484.35
  9999 SPREAD60.42134.35
   
 11. CẬP NHẬT28/10/2016 09:02
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,282.0027,342.00
  EUR24,339.0024,399.00
  JPY213.52214.12
  CHF22,414.0022,474.00
  CAD16,773.0016,833.00
  AUD16,997.0017,057.00
  SGD16,081.0016,141.00
  HKD2,870.002,900.00
  TWD723.50727.50
  CNY3,272.003,302.00
  MYR5,311.005,371.00
  THB637.10642.10
  KRW19.8020.20
  USD22,365.0022,375.00
  EIB35,690.0035,740.00
  SJC35,690.0035,740.00
  99.99%34,300.0034,400.00
  95%32,590.0032,690.00
  XAUUSD1,270.551,270.94
  XAUVND34,259.5734,285.41
  SJC SPREAD1,430.431,454.59
  9999 SPREAD40.43114.59
   
 12. CẬP NHẬT28/10/2016 15:53
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,252.0027,312.00
  EUR24,319.0024,379.00
  JPY213.73214.33
  CHF22,394.0022,454.00
  CAD16,777.0016,837.00
  AUD16,979.0017,039.00
  SGD16,076.0016,136.00
  HKD2,870.102,900.10
  TWD723.70727.70
  CNY3,269.003,299.00
  MYR5,314.005,374.00
  THB638.90643.90
  KRW19.7420.14
  USD22,355.0022,370.00
  EIB35,680.0035,730.00
  SJC35,690.0035,740.00
  99.99%34,240.0034,340.00
  95%32,560.0032,660.00
  XAUUSD1,266.961,267.40
  XAUVND34,147.4934,182.27
  SJC SPREAD1,532.511,547.73
  9999 SPREAD92.51157.73
   
 13. CẬP NHẬT29/10/2016 08:56
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,280.0027,340.00
  EUR24,480.0024,540.00
  JPY214.20214.80
  CHF22,530.0022,590.00
  CAD16,760.0016,820.00
  AUD17,000.0017,060.00
  SGD16,100.0016,160.00
  HKD2,870.002,900.00
  TWD723.50727.50
  CNY3,255.003,285.00
  MYR5,310.005,370.00
  THB639.00644.00
  KRW19.7520.15
  USD22,360.0022,370.00
  EIB35,750.0035,810.00
  SJC35,770.0035,830.00
  99.99%34,400.0034,500.00
  95%32,650.0032,750.00
  XAUUSD1,275.651,275.95
  XAUVND34,389.4034,412.87
  SJC SPREAD1,360.601,397.13
  9999 SPREAD10.6087.13
   
 14. acharts.mql5.com_12_977_gold2_h4_fxpro_financial_services.

  đạt target thì xả hàng.
   
  DuongHuy bài này.
 15. Cập nhật: 30/10/2016 16:55:02
  K18 22,360 22,370 1.0000 N/A
  AUD 16,990 17,020 0.7593 31
  CAD 16,775 16,810 0.7456 122
  CHF 22,530 22,580 1.0123 -79
  EUR 24,480 24,520 1.0984 -53
  GBP 27,300 27,400 1.2190 74
  JPY 214.10 214.60 0.0096 0.80
  NZD 16,100 16,350 0.7164 100
  HKD 2,870 2,885 0.1290 -10
  SGD 16,100 16,140 0.7184 55
  THB 640.00 643.00 0.0286 2.34
  CNY 3,260 3,290 0.1475 -36
  KRW 19.70 19.90 0.0009 0.27
  MYR 5,310 5,330 0.2381 -8
  TWD 722.50 725.00 0.0316 16.71
  BND 15,730 16,130 0.7180 -306
  IDR 1.70 2.00 0.0001 -0.09
  Cập nhật: 30/10/2016 17:00:02
  Loại Vàng Mua Bán
  Eximbank 35,740 35,800
  95% 32,650 32,700
  Bóng Phân 34,390 34,440
  Bóng Đẹp 34,440 34,490
  SJC 35,760 35,800
  Thế Giới 1,275 1,276
  SJC cao hơn thế giới: 1,394,064
  B.Đẹp cao hơn thế giới: 191,843
   
 16. CẬP NHẬT31/10/2016 08:41
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,300.0027,360.00
  EUR24,447.0024,507.00
  JPY213.93214.53
  CHF22,535.0022,595.00
  CAD16,748.0016,808.00
  AUD16,990.0017,050.00
  SGD16,106.0016,166.00
  HKD2,870.002,900.00
  TWD723.50727.50
  CNY3,259.003,289.00
  MYR5,304.005,364.00
  THB639.60644.60
  KRW19.7020.10
  USD22,355.0022,370.00
  EIB35,730.0035,780.00
  SJC35,730.0035,790.00
  99.99%34,420.0034,520.00
  95%32,660.0032,760.00
  XAUUSD1,276.991,277.39
  XAUVND34,417.8234,451.71
  SJC SPREAD1,312.181,328.29
  9999 SPREAD2.1868.29
   
 17. CẬP NHẬT01/11/2016 09:49
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,290.0027,350.00
  EUR24,445.0024,505.00
  JPY214.25214.85
  CHF22,497.0022,557.00
  CAD16,729.0016,789.00
  AUD17,024.0017,084.00
  SGD16,099.0016,159.00
  HKD2,870.002,900.00
  TWD722.60726.60
  CNY3,260.003,290.00
  MYR5,298.005,358.00
  THB638.80643.80
  KRW19.7320.13
  USD22,350.0022,365.00
  EIB35,760.0035,810.00
  SJC35,760.0035,810.00
  99.99%34,410.0034,510.00
  95%32,690.0032,790.00
  XAUUSD1,276.721,277.11
  XAUVND34,402.8534,436.46
  SJC SPREAD1,357.151,373.54
  9999 SPREAD7.1573.54
   
 18. CẬP NHẬT02/11/2016 12:33
  LOẠIGIÁ MUAGIÁ BÁN
  GBP27,289.0027,349.00
  EUR24,659.0024,719.00
  JPY214.59215.19
  CHF22,839.0022,899.00
  CAD16,739.0016,799.00
  AUD17,040.0017,100.00
  SGD16,092.0016,152.00
  HKD2,870.202,900.20
  TWD721.90725.90
  CNY3,256.003,286.00
  MYR5,305.005,365.00
  THB640.70645.70
  KRW19.6120.01
  USD22,335.0022,350.00
  EIB36,000.0036,120.00
  SJC36,020.0036,120.00
  99.99%34,730.0034,830.00
  95%32,900.0033,000.00
  XAUUSD1,292.101,292.49
  XAUVND34,793.9234,827.79
  SJC SPREAD1,206.081,292.21
  9999 SPREAD-63.922.21
   
 19. Tạm ngừng post. Vì không có ai care. Ai có nhu cầu hỏi thì sẽ reply nhé.
   

Bình luận mới nhất

 • Bianca trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 858,653 Xem / 3,526 Trả lời
 • Travis trong Sách - Tài liệu 29,055 Xem / 35 Trả lời
 • Rainmaker trong Chuyện bên lề 75 Xem / 2 Trả lời
 • homarox trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 86,674 Xem / 922 Trả lời
 • Thieny trong Chuyện bên lề 235 Xem / 4 Trả lời
 • Thieny trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 717 Xem / 2 Trả lời
 • Thieny trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 10,162 Xem / 37 Trả lời
 • Hung Minh trong Chuyện bên lề 440 Xem / 1 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...
  0