a book là gì

Broker A book là broker chuyển lệnh, tức là broker này chỉ nhận lệnh của trader, chuyển lên hệ thống interbank hoặc cho các đầu mối cung cấp thanh khoản khác (liquidity provider) Đọc: 337.

  1. DuongHuy
Đang tải...
0