arbitrage

Arbitrage là nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ dựa vào sự biến động tỉ giá giữa 1 cặp tiền tệ Đọc: 964.

Đang tải...
0