arbitrage

Arbitrage là nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ dựa vào sự biến động tỉ giá giữa 1 cặp tiền tệ Đọc: 1,663.

Đang tải...
0