arms candlevolume là gì

Arms Candle Volume là biểu đồ phân tích kỹ thuật kết hợp giữa loại biểu đồ CandleVolume và EquiVolume để tạo ra một biểu đồ phân tích chuyên sâu vào khối lượng giao dịch (volume), vào biên độ giá và vào mô hình nến Đọc: 328.

Đang tải...
0