bán khống

Bán khống là hành động bán thứ mà họ không sở hữu. Bán khống còn được gọi là "short selling", "selling short" hoặc "going short", “shorting” Đọc: 372.

Đang tải...