bảng lương adp

Bảng lương ADP là con số giúp dự báo sự tăng trưởng việc làm của tháng trước, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ số này được công bố bởi một tổ chức tư nhân là Automatic Data Processing Đọc: 1,188.

  1. DuongHuy
  2. Jasmine Tran
  3. DuongHuy
  4. Jasmine Tran
  5. Jasmine Tran
  6. Jasmine Tran
  7. DuongHuy
  8. Jasmine Tran
  9. DuongHuy
  10. Jasmine Tran
Đang tải...