bảng lương nonfarm là gì

Bảng lương Nonfarm hay còn gọi là Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ là báo cáo kinh tế thuộc hàng quan trọng nhất hiện nay. Báo cáo bảng lương Nonfarm đưa ra con số thay đổi trong số lượng người lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tức là lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, trong tháng vừa qua. Đọc: 379.

Đang tải...
0