bảng lương phi nông nghiệp

Bảng lương Phi Nông Nghiệp hay còn gọi là Nonfarm là báo cáo kinh tế thuộc hàng quan trọng nhất hiện nay. Báo cáo bảng lương Phi nông nghiệp đưa ra con số thay đổi trong số lượng người lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tức là lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, trong tháng vừa qua. Đọc: 3,634.

 1. Bianas
 2. Bianas
 3. Bianas
 4. Bianas
 5. TraderViet News
 6. Bianas
 7. DuongHuy
 8. DuongHuy
 9. TraderViet News
 10. Bianas
 11. Le Hue Truong
 12. Bianas
 13. DuongHuy
 14. DuongHuy
 15. Bianas
 16. Bianas
 17. DuongHuy
 18. Bianas
 19. DuongHuy
 20. Bianas
Đang tải...
0