bảng lương phi nông nghiệp

Bảng lương Phi Nông Nghiệp hay còn gọi là Nonfarm là báo cáo kinh tế thuộc hàng quan trọng nhất hiện nay. Báo cáo bảng lương Phi nông nghiệp đưa ra con số thay đổi trong số lượng người lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tức là lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, trong tháng vừa qua. Đọc: 2,928.

  1. Le Hue Truong
  2. DuongHuy
  3. DuongHuy
  4. DuongHuy
  5. DuongHuy
  6. DuongHuy
  7. DuongHuy
  8. DuongHuy
  9. DuongHuy
  10. DuongHuy
Đang tải...
0