bearish flag

Bearish flag là 2 cạnh của cờ phải gần như hội tụ với nhau mới gọi là cờ giảm, còn không thì sẽ thành cờ đuôi nheo giảm rồi. Cách trade cũng tương tự: chờ cho giá phá lên cạnh dưới của cờ rồi Sell, mục tiêu gần bằng với độ dài của “cán cờ” - đoạn xu hướng giảm trước đó Đọc: 500.

Đang tải...
0