biểu đồ candlevolume là gì

CandleVolume là loại biểu đồ ghép khối lượng giao dịch (volume) vào mô hình nến. Điều này giúp người phân tích biểu đồ có thể phân tích được cả biến động giá lẫn khối lượng giao dịch trên cùng 1 biểu đồ Đọc: 187.

Đang tải...
0