bình quân giá là gì

Bình quân giá là hiện tượng nhồi thêm lệnh khi giá đi ngược hướng của Trader. Giá càng đi ngược thì Trader càng đặt thêm nhiều lệnh. Mục đích nhằm kỳ vọng một khi giá quay lại đúng hướng kỳ vọng thì Trader sẽ nhanh chóng có lợi nhuận Đọc: 1,115.

Đang tải...