bollinger bands là gì

Bollinger Bands là chỉ báo phân tích kỹ thuật đo lường biến động của thị trường. Bollinger Bands cho ta biết thị trường đang ở tình trạng im ắng hay biến động. Khi thị trường yên lặng, dải băng sẽ hẹp lại và khi thị trường sôi động, dải băng sẽ mở rộng ra. Hai chiến lược phổ biến nhất được dùng với Bolling Bands là Bollinger Bounce – giao dịch với việc bật lại từ dải băng trên hoặc dưới và Bollinger Squeeze – khi dải băng bị bóp lại và giá phá lên đỉnh trên hoặc dưới của dải băng. Đọc: 775.

Đang tải...
0