breakout là gì

Breakout trading là một phương thức vào lệnh giao dịch được triển khai khi các trader dự đoán được những chuyển động giá mạnh bằng cách xác định tình huống mà giá đột ngột di chuyển (lên hoặc xuống) mạnh và phá vỡ một mức – ngưỡng – cấp độ quan trọng trên biểu đồ Đọc: 3,515.

Đang tải...
0