bullish flag

Bullish flag khá giống với cờ đuôi nheo tăng, khác là cờ tăng thì 2 cạnh của cờ song song nhau, còn 2 cạnh của cờ đuôi nheo tăng thì hội tụ lại với nhau. Cả 2 đều là dấu hiệu tiếp diễn của xu hướng, vào Buy khi giá phá cạnh trên của cờ, mục tiêu gần bằng độ dài của “cán cờ” - đoạn xu hướng tăng trước đó: Đọc: 669.

  1. DuongHuy
  2. Tien huu
  3. DuongHuy
  4. DuongHuy
  5. DuongHuy
  6. DuongHuy
  7. DuongHuy
Đang tải...
0