chỉ báo chaikin money flow

Chỉ báo kỹ thuật Chaikin Money Flow (CMF) là một chỉ báo được phát triển bởi Marc Chaikin, một stockbroker vào năm 1966. Ý tưởng của Chaikin Money Flow là kết hợp giá và khối lượng giao dịch để thể hiện dòng tiền (vào hay ra khỏi thị trường) trong một giai đoạn nhất định. Giai đoạn mặc định CMF là 21 ngày Đọc: 547.

Đang tải...
0