chỉ báo force index là gì

Chỉ báo kỹ thuật Force Index được phát triển bởi Alexander Elder. Chỉ số này đo lường Bull Power tại mỗi mức tăng và Bear Power tại mỗi mức giảm, và là tổng hợp các nhân tố của thị trường: xu hướng giá, phạm vi và khối lượng giao dịch Đọc: 1,070.

Đang tải...