chỉ báo standard deviation

Standard Deviation (độ lệch chuẩn) là chỉ báo đo lường độ nhạy hay độ co dãn của thị trường. Chỉ báo này sẽ cho trader thấy biên độ lên xuống của giá tương quan với đường trung bình động giản đơn (Simple Moving Average). Đọc: 652.

Đang tải...
0