chiêm tinh học

Chiêm tinh học là khoa học nghiên cứu về chuyển động của các thiên thể và vị trí của chúng có thể ảnh hưởng đến thế giới tự nhiên. Chiêm tinh học là một nghệ thuật cổ xưa nhằm nghiên cứu sự ảnh hưởng của các hành tinh và các vì sao vốn được rất nhiều nền văn hóa trên thế giới thực hiện. Đọc: 431.

Đang tải...