chiến tranh tiền tệ là gì

Chiến tranh tiền tệ (Currency war) đề cập đến tình huống mà một quốc gia cố ý tìm cách giảm giá trị đồng tiền nội tệ của họ để kích thích nền kinh tế Đọc: 213.

Đang tải...