đa khung thời gian

Đa khung thời gian nói tới việc phân tích nhiều biểu đồ ở các khung thời gian khác nhau, cần bắt đầu từ khung thời gian cao nhất xuống đến khung thời gian giao dịch chính Đọc: 6,790.

Đang tải...
0