đóng lệnh

Đóng lệnh là quá trình bán/mua ngược lại khối lượng các công cụ tài chính để bù cho khối lượng đã bán/mua của vị trí đang mở Đọc: 535.

Đang tải...
0