double top

Double top xuất hiện khi giá tạo ra đỉnh thứ 2 mà không thể phá vỡ đỉnh 1, cho thấy phe mua đã đuối sức và đảo chiều sắp diễn ra. Vào lệnh Sell khi giá phá đường cổ với mục tiêu gần bằng chiều cao của 2 đỉnh Đọc: 1,193.

 1. Phương Thúy
 2. Phương Thúy
 3. Phương Thúy
 4. Nhật Hoài
 5. The Blade
 6. HaiDuong1983
 7. DuongHuy
 8. DuongHuy
 9. DuongHuy
 10. DuongHuy
 11. DuongHuy
 12. DuongHuy
 13. DuongHuy
 14. DuongHuy
 15. Khánh Trình
 16. Khánh Trình
 17. DuongHuy
 18. DuongHuy
 19. DuongHuy
 20. DuongHuy
Đang tải...
0