dự báo kinh tế là gì

Dự báo kinh tế là quá trình tạo ra số liệu dự toán về tình hình kinh tế và thị trường trong tương lai nhằm phục vụ cho các quyết định sắp tới Đọc: 449.

Đang tải...
0