đường ema là gì

Đường EMA có tên đầy đủ là Exponential Moving Average (EMA) , tiếng Việt là Đường trung bình hàm mũ là một trong hai dạng đường trung bình động Moving Average (MA) – mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp đồng tiền kỹ thuật số nào đó trong khoảng thời gian X tùy chọn. Đọc: 3,341.

Đang tải...
0