đường ema

Đường EMA chính là Exponential Moving Average (EMA) , tiếng Việt là Đường trung bình hàm mũ là một trong hai dạng đường trung bình động Moving Average (MA) – mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp đồng tiền kỹ thuật số nào đó trong khoảng thời gian X tùy chọn. Đọc: 868.

Đang tải...
0