đường trung bình động

Đường trung bình động chính là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo đường trung bình giúp dự đoán giá tương lai bằng cách nhìn vào độ dốc của chúng, từ đó có thể làm mượt giá theo thời gian. Đọc: 4,544. Page 2.

  1. Chủ đề

    Hỗ trợ và kháng cự động

    admin, 16/08/2016
Đang tải...
0