đường xu hướng là gì

Đường xu hướng đơn giản là một đường vẽ dọc theo đáy/đỉnh của một xu hướng tăng/giảm để giúp nhận diện được đỉnh/đáy của thị trường hiện tại Đọc: 565.

Đang tải...
0