equivolume là gì

EquiVolume được phát triển bởi Richard W.Arms Jr, EquiVolume là một phương pháp vẽ biểu đồ giá có sự kết hợp với khối lượng giao dịch (Volume) vào trực tiếp trên biểu đồ, ở mỗi chu kỳ thời gian. Đọc: 298.

Đang tải...
0