expert advisor

Expert Advisor là một hệ thống (tập lệnh) tự động, có chức năng thực hiện giao dịch mà không cần sự tham gia của thương nhân dựa trên các thuật toán xác định trước Đọc: 872.

  1. Chủ đề

    Tại sao bạn PHẢI dùng EA

    Quang Vu, 14/08/2018
    25 Trả lời, mới nhất bởi Minh Ngọc 15/08/2018
  2. khapham1010
  3. DuongHuy
  4. DuongHuy
Đang tải...
0