false breakout

Mô hình phá vỡ giả - false breakout là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Mẫu hình này rất quan trọng bởi vì sự phá vỡ giả là một căn cứ rất vững chắc rằng giá sẽ đổi hướng hoặc trend sẽ sớm được tiếp tục Đọc: 4,189.

  1. DuongHuy
Đang tải...
0