fibonacci là gì

Fibonacci là một indicator nổi tiếng, công cụ Fibonacci thường hay được các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật sử dụng Đọc: 1,528.

  1. admin
    Chủ đề

    Fibonacci là ai?

    admin, 16/08/2016
Đang tải...
0