forex phiên âu

Mặc dù có vài trung tâm tài chính ở châu Âu nhưng London là nơi tập trung được nhiều sự chú ý nhất. Phiên London mới chuẩn bị bắt đầu ngày mới, bắt đầu từ 2 giờ chiều kết thúc lúc 11 giờ tối (theo giờ Việt Nam) Đọc: 467.

Đang tải...