gdp là gì

Chỉ số GDP là viết tắt của từ Gross Domestic Product, được định nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội hay là tổng sản phẩm nội địa, là một chỉ số đánh giá sự phát triển của một vùng hoặc một quốc gia Đọc: 384.

Đang tải...
0