giao dịch theo tin

Giao dịch theo tin là một loại hệ thống giao dịch, có bản chất nằm trong việc kiếm lợi nhuận trên các chênh lệch giá vào những thời điểm công bố thông tin kinh tế quan trọng. Đọc: 1,224.

 1. Le Hue Truong
 2. DuongHuy
 3. Thống
 4. The Blade
 5. DuongHuy
 6. DuongHuy
 7. khapham1010
 8. pipsmaster
 9. PepePips
 10. khapham1010
 11. Nhật Hoài
 12. DuongHuy
Đang tải...
0