hỗ trợ là gì

Ngưỡng hỗ trợ (support) là thuật ngữ được dùng thường xuyên trong Phân tích kỹ thuật đầu t chứng khoán. Nó cho phép NĐT có thêm cơ sở trong việc ldự đoán biến động tiềm năng Đọc: 1,933.

Đang tải...
0