hồi lại là gì

Hồi lại nghĩa là ám chỉ việc giá đang tăng đột nhiên giảm sau đó tăng trở lại Đọc: 512.

  1. Chủ đề

    Cách nhận diện đảo chiều

    admin, 17/08/2016
  2. Chủ đề

    Hồi lại hay đảo chiều?

    admin, 17/08/2016
Đang tải...
0