hiệu ứng benjamin franklin là gì

Nếu bạn thích/yêu quý một ai đó, bạn sẽ muốn làm những điều tốt đẹp cho họ và ngược lại với ai đó bạn không thích. Càng tốt với nhau, quan hệ giữa hai con người sẽ càng gắn bó (và ngược lại). Thế nhưng, khi bạn làm điều tốt cho người bạn không thích, hiệu ứng Benjamin Franklin sẽ xuất hiện Đọc: 280.

  1. Pan
Đang tải...
0