inside bar là gì

Inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá, trong đó gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi high và low của bar trước đó. Nó có thể nằm ở phần trên, phần giữa hoặc phần dưới của bar trước đó, gọi là mother bar Đọc: 1,199.

Đang tải...
0